PL EN


2013 | 20 | 3 | 17-24
Article title

System kontroli marketingowej w świetle wyników badań polskich przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
The marketing control system on the basis of research results on Polish companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na rozwój dorobku teoretycznego związanego z kontrolą jako funkcją zarządczą przedsiębiorstwa miało wpływ wiele czynników. Jednym z istotniejszych był bez wątpienia rozwój poglądów odnośnie procesu decyzyjnego. Postrzeganie złożoności tego procesu, który został odzwierciedlony w podziale na decyzje poziomu strategicznego i operacyjnego, musiał mieć wpływ na zmienność kontroli. Przejawem nowego podejścia do kontroli stało się sformułowanie m.in. zarządczych systemów kontroli (MCS — management control systems). Celem publikacji jest przedstawienie wyników badań na temat postrzegania kontroli marketingowej przez polskich menedżerów marketingowych oraz interpretacja tych wyników w kontekście założeń teoretycznych systemu kontroli marketingowej. Oczekuje się, iż ujawniona w toku postępowania badawczego percepcja zadań i narzędzi kontroli odzwierciedli systemowe, zintegrowane podejście do kontroli marketingowej.
EN
The main goal of this publication is to present the perception of marketing control and the evaluation of development of the marketing control system in Polish companies. Surveys conducted among marketing managers in Polish companies w 2011 show that very often the manner of execution of marketing control is selective and does not correspond to theoretical assumptions of marketing control system.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
17-24
Physical description
Dates
published
2013-03-20
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38f16c00-5658-4709-a6a7-7c37611968a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.