PL EN


2020 | 111 | 3 | 204-211
Article title

Wielkość w szczegółach, czyli mniejsze znaczy więcej. Rec.: Andrzej Kotliński, Aleksander Nawarecki, Dialog troisty. Colloquia o Juliuszu Słowackim. Warszawa (2019). „Studia Romantyczne”

Title variants
EN
Greatness in Detail, or Lesser Means More. Review: Andrzej Kotliński, Aleksander Nawarecki, Dialog troisty. Colloquia o Juliuszu Słowackim. Warszawa (2019). „Studia Romantyczne”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja chwali książkę Andrzeja Kotlińskiego i Aleksandra Nawareckiego Dialog troisty. Colloquia o Juliuszu Słowackim [Colloquia on Juliusz Słowacki: A Trilogue] (2019), podzieloną na siedem części, z których każda składa się z dwóch osobnych studiów połączonych wspólnym tematem. Mimo różnic pisarskich indywidualności obydwaj autorzy ukazują świat wyobraźni i antropologii poety poprzez precyzyjne analizy, wzorcowe filologiczne odczytanie tekstu, odkrywcze potraktowanie m.in. roli deminutywów, instrumentacji akustycznej, motywów ornitologicznych, zajmując się często utworami zaniedbanymi w tradycji badawczej. Nadają też lekturze Słowackiego intymną perspektywę, wpisując ją wyraziście we własne doświadczenia.
EN
The review praises Andrzej Kotliński and Aleksander Nawarecki’s book “Dialog troisty. Colloquia o Juliuszu Słowackim” (“Colloquia on Juliusz Słowacki: A Trilogue”, 2019), divided into seven parts, each of which consists of two separate studies joined by a common topic. In spite of the various writing individualities of the authors, both of them display the poet’s world of imagination and anthropology in their accurate analyses, model philological reading of the text, revealing treatment of, inter alia, diminutives, acoustic instrumentation, and ornithological motifs, while often dealing with the pieces that are neglected in research tradition. The authors also give Słowacki’s reading an intimate perspective, clearly setting this reading into their own experience.
Year
Volume
111
Issue
3
Pages
204-211
Physical description
Dates
printed
2020-09-29
Contributors
  • Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38fb5866-60ce-4c99-b676-3079b57d07e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.