PL EN


2015 | 2 | 17-24
Article title

Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of pro-quality orientation in the management of Polish universities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu omówiono rolę wiedzy w integracji projakościowego podejścia do zarządzania w środowisku akademickim, odnosząc się do oryginalnego modelu rozwojowego proponowanego przez autora. W drugiej części opracowania przedstawiono ocenę, w jaki sposób systemy zarządzania jakością mogą przyczynić się do poprawy zarządzania uczelnią. Ostatnia część przedstawia modele doskonałości jako najbardziej zaawansowane narzędzie w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego.
Year
Volume
2
Pages
17-24
Physical description
Contributors
  • Dr hab. inż., prof. PG, Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, piotr.grudowski@zie.pg.gda.pl
References
  • Burlton R. (2001), Business Process Management: Profiting From Process, Sams, Indianapolis.
  • Grudowski P., Lewandowski K. (2012), Dobre praktyki w zarządzaniu jakością kształcenia na studiach doktoranckich uczelni technicznych – na przykładzie Politechniki Gdańskiej, „Zarządzanie i Finanse”, t. 10, nr 1, cz. 1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  • Harrington H. J. (1995), Total Improvement Management – The Next Generation in Performance Improvement, McGraw-Hill, New York.
  • Harrington H. J., Esseling E. C., Van Nimwegen H. (1997), Business Process Improvement – Documentation, Analysis, Design and Management, McGraw-Hill, New York. Lin Ch., Wu Ch. (2005), Managing knowledge contributed by ISO 9001:2000, „International Journal of Quality and Reliability Management”, Vol. 9.
  • The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organizations through Self-Assessment (2013): http://www.eipa.eu/files/CAF_ Education2013_web.pdf, dostęp dnia 25.03.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3909751f-0404-4109-907d-c8f2d1965990
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.