PL EN


1999 | 1 | 75-79
Article title

Państwo a rynek. Główny dylemat transformacji systemowej

Authors
Content
Title variants
EN
The state versus the market: Main dilemma of system transformation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z zagadnień dyskusyjnych, które spowodowały podział środowiska ekonomistów na zwalczające się naukowo grupy, jest spór o miejsce i pozycję państwa i rynku w funkcjonowaniu gospodarki narodowej. Niektóre poglądy autor naświetlił w artykule.
EN
Among many problems which have emerged during the process of transformation which takes place in our economy, the most important is the dispute about the place and the position of the state and the market, about their "inborn" properties, and about their advantages and disadvantages among others. Assessment made by economists on this issue is totally different. When you take into consideration the authors who stress the value of market economy and its characteristic mechanisms, first of all you should mention the following names: W. Wilczyński, L. Balcerowicz and J. Winiecki. On the other hand, Z. Mikołajewicz, A. Łukaszewicz, the same as P. Bożyk, K. Łaski and J. Pajestka represent a critic standpoint in this field. A similar division is applied when you take into consideration the importance of economic role of the state. Those who would like to lessen its value include: A. Leopold, F. Tomczak, Z. Hockuba, J. Beksiak, C. Józefiak, J. Dąbrowski and J. Winiecki. Less extreme ones, since they clearly see a particular necessity of economic activity of the state includes J. Eysymontt. Whereas S. Kurowski rejects the saying: "The minimum state", and suggests "The sufficient state" as the guideline. And finally - the authors who advertise expansion of the state role in the conditions (what is essential) of system transformation include the following names: M. Klamut, M. Perczyński, H. Sopniewska, B. Winiarski, T. Kowalik, Z. Sadowski, J. Pajestka, A. Łukaszewicz, J. Wierzbołowski, G. Kołodko, J. Kaleta, and W. Sztyber. Thus, the question arises – which is thought over by K. Porwit – what basic requirements should be fulfilled, to bring the opponents together.
Year
Issue
1
Pages
75-79
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
References
 • Bożyk P., Ewolucyjny wariant transformacji powiązań zewnętrznych, "Ekonomista" 1993, nr 3.
 • Eysymontt J., Spór o rolę (i udział) państwa w gospodarce polskiej, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 • Gutkowska A., Wieczorkowska A., Ile gospodarki w konstytucji (Dyskusja redakcyjna), "Życie Gospodarcze" 1995, nr 9.
 • Hockuba Z., Gospodarka chaosu. Transformacja a regulacja ekonomiczna, "Ekonomista" 1993, nr 4.
 • Hübner D., Głos w dyskusji na odbytym 25.1.1995 posiedzeniu Społecznej Rady Planowania poświęconym roli państwa i rynku w rozwoju gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4, s. 27.
 • Józefiak ., Wszystko w rękach wyborców [w:] Jaki ustrój? (ankieta), "Życie Gospodarcze" 1995, nr 7.
 • Klamut M., Rola państwa w kształtowaniu dostosowań strukturalnych w gospodarce [w:] A. Dobroczyńska (red. nauk.), Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju, Uniwersytet Warszawski — Wydział Ekonomiczny, Warszawa 1997.
 • Kołodko G., Coś za coś, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 52.
 • Kowalik T., Od "Mojej zupy" do władzy i własności, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 37.
 • Kurowski S., Głos w dyskusji na odbytym 25.1.1995 posiedzeniu Społecznej Rady Planowania poświęconym roli państwa i rynku w rozwoju gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 • Leopold A., Zasadnicze problemy wsi i rolnictwa w procesie przemian i rozwoju gospodarki [w:] Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Przekształcenia w gospodarce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1996.
 • Łukaszewicz A., Kapitalizm japoński w poglądach Shigeto Tsuru, "Ekonomista" 1994, nr 4.
 • Łukaszewicz A., Wymiary racjonalności gospodarowania, "Ekonomista" 1995, nr 1-2
 • Łukawer E., O mechanizmie rynkowym bez gloryfikacji [w:] Rynek — konsumpcja — rolnictwo, t. 1: Rynek, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1996.
 • Mikołajewicz Z., Warunki skuteczności polityki regionalnej, „Ekonomista” 1995, nr 1-2, s. 289-290.
 • Od Szczecina po Przemyśl. Z Janem Dąbrowskim, wiceprezesem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, rozmawiał Zbigniew Grzegorzewski, "Życie Gospodarcze" 1995, nr 21.
 • Pajestka J., Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej "Ekonomista" 1994, nr 2.
 • Perczyński M., Głos w dyskusji na odbytym 25.1.1995 posiedzeniu Społecznej Rady Planowania poświęconym roli państwa i rynku w rozwoju gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4, s. 26.
 • Porwit K., Państwo i rynek w rozwoju gospodarczym (przyczynek do dyskusji), "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 • Rychlewski E., Głos w dyskusji na odbytym 25.1.1995 posiedzeniu Społecznej Rady Planowania poświęconym roli państwa i rynku w rozwoju gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4, s. 22.
 • Sadowski Z., Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski, "Ekonomista" 1993, nr 2.
 • Sopniewska H., Ewolucja gospodarki rynkowej na Zachodzie a socjalistyczna droga do rynku [w:] G. Kołodko (red.), Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja, Instytut Finansów, Warszawa 1991.
 • Spór jest potrzebny. Z prof. Kazimierzem Łaskim rozmawiała Teresa Łuczka, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 42
 • Sukces zależy od jakości ekipy gospodarczej. Z prof. Leszkiem Balcerowiczem rozmawiała Marzena Kowalska, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 38.
 • Sztyber W., Efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna w gospodarce rynkowej [w:] J. Wilkin (red.), Efektywność a sprawiedliwość, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997.
 • Tomczak F., Interwencjonizm agrarny i instrumenty polityki rolnej, "Ekonomista" 1994, nr 3.
 • Wierzbołowski J., Kultura i tradycja jako przesłanki współczesnego modelu aktywnej roli państwa, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3.
 • Wilczyński W., Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 1991-1995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 • Winiarski B., Wyzwania i dylematy polskiej polityki regionalnej, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Winiecki J., Kilka uwag prakseologicznych [w:] Jaki ustrój? (ankieta), "Życie Gospodarcze" 1995, nr 11, s. VII dodatku.
 • Winiecki J., Niezakończona transformacja (2), "Nowe Życie Gospodarcze" 1995, nr 17.
 • Wojtyna A., Państwo i rynek w rozwoju gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4(60).
 • Za mało liberalizacji. Z prof. Januszem Beksiakiem rozmawiała Krystyna Sonntag, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-390d28f2-77eb-4b6e-b55a-2f90a0b747c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.