PL EN


2019 | 18 | 77-89
Article title

Kompetencje wychowawcze, moralne i etyczne kadry Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na przykładzie Rzeszowszczyzny

Authors
Content
Title variants
EN
The educational, moral and ethical competences of the Staff of the General Organization “The Service to Poland”, based on the Rzeszów region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę funkcjonującej w Polsce w latach 1948–1955 Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, której celem było przysposobienie wojskowe i zawodowe młodzieży oraz jej socjalistyczna ideologizacja. Szczególną uwagę autorka koncentruje na kadrze tej organizacji i jej kompetencjach. Nie generalizując, dokonuje jej charakterystyki. Eksponuje ogromne braki w jej wykształceniu, wulgaryzm, naruszanie godności wychowanków, łamanie norm moralnych i etycznych, brak odpowiedzialności za młodzież, pijaństwo. W tym kontekście ukazuje również, stworzony przez komunistyczne władze, mechanizm zniewalania młodego człowieka i odbierania mu prawa decydowania o sobie i o swoim losie.
EN
The article discusses the organization functioning in Poland in 1948-1955, known as “The Service to Poland”, the purpose of which was military and vocational training of the youth as well as their socialist ideologization. The author focuses particularly on the organization staff and their competences. Without generalizing, the author characterizes the educators, exposing their significant learning gaps, profanity, violation of the dignity of the children, violation of moral and ethical norms, lack of responsibility for young people and drunkenness. In this context, it also shows the mechanism created by the communist authorities in order to enslave and deprive the youth of their right of self-reliance and independence.
Year
Issue
18
Pages
77-89
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Akta Franciszka Fiedlera. Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej, 1946 (nr 2/1374/0/-/259)
 • Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie. Zarząd Wojewódzki ZMP w Rzeszowie 1951–1953 (nr 1859).
 • Lesiakowski K., Powszechna organizacja „Służba Polsce” (1948–1955), t. 1, UŁ, Łódź 2008.
 • Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej. Wydział Spraw Wewnętrznych. Referat Wojskowy, 1954 (nr 51).
 • Prokuratura Wojewódzka w Rzeszowie, Korespondencja różna w sprawach tajnych z 1952 r. (nr 1058).
 • Starostwo Powiatowe w Dębicy. Referat Wojskowy, 1948 (nr 69).
 • Suchodolski B., Podstawowe problemy pedagogiki socjalistycznej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1956, nr 1/2.
 • Szuba L.S., Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w latach 1948–1955, TN KUL, Lublin 2006.
 • Śpica P., Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w województwie gdańskim w latach 1948–1955. Edukacja i indoktrynacja młodzieży, UG, Gdańsk 2017.
 • Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Wydział Wojskowy. Oddział Wychowania Fizycznego 1948–1949 (nr 36).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu, Dz.U. 1948 r. Nr 12, poz. 90.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-391181a1-a7da-47d3-b48e-71c52db77e8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.