PL EN


2013 | 3/1 | 51-63
Article title

Koopetycja w łańcuch dostaw

Content
Title variants
EN
Coopetition in the supply chain
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Variable and uncertain business environment requires the use of modern management concepts which enable to gain a dominant market position. Not without signifi cance are developed over the years the mechanisms of cooperation and competition between stakeholders in a single industry. The new approach, however, necessitates more complex, especially more fl exible solutions. One of them is the model of coopetition that uses both features of cooperation and competition between enterprises. This denouement is particularly desirable in the supply chain. The article presents a critical approach to the subject of coopetition relative to cooperation and competition based solutions.
Year
Issue
3/1
Pages
51-63
Physical description
Contributors
References
  • Brandenburger A., Nalebuff B., Co-opetition. A revolutionary mindset that combines competition and cooperation, Currency Paperback, New York 1998Jankowska B., Implications of coopetition for international competitivenes and internationalization offirms: perspective of SME and large companies, “International Journal of Business and Management Studies” 2011, vol. 3, no. 1Jankowska B., Konkurencja czy koopetycja?, „Ekonomista” 2009, nr 1Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000Ketchen D., Snow Ch., Hoover V., Research on competitive dynamics: recent accomplishments and future challenges, “Journal of Management”, vol. 30, no. 6Krzakiewicz K., Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008Łupicka A., Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009Porter M.E., Pięć sił konkurenycjnych kształtujących strategię, w: O strategii, ICAN Institute, Warszawa 2012Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, DzU 2006, nr 226, poz. 1651Stanienda J., Strategia koopetycji w klastrach, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie t. 20, nr 1, Tarnów 2012Stein H., Ginevicius R., New co-opetition approach for supply chain applications and implementation a new allocation rule, w: Business and management. Selected papers, Vilnus 2010Tundys B., Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, „Logistyka” 2011, nr 2 (wersja elektroniczna) http://www.strategyhub.net/2012/06/framework-of-week-82-value-net.html (dostęp 1.05.2013)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39124f21-61e9-40f1-9d80-b98feaebfd3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.