PL EN


2021 | 162 | 27-46
Article title

Przeciw wielkim misjom cywilizacyjnym O pracy nad spektaklem „Jak ocalić świat na małej scenie”?

Content
Title variants
EN
Against Great Civilizing Missions: On Working on the Performance How to Save the World on the Small Stage
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
From a practice-as-research perspective, the author analyses his dramaturgical work on the performance How to Save the World on the Small Stage? directed by Paweł Łysak (Teatr Powszechny in Warszawa, 2018). This particular case is the starting point for complex research of methods and tools for ecological theatre. Una Chaudhuri’s idea of “Fifth Wall Dramaturgy” becomes the inspiration to exceed only human perspective and involve inhuman actors to the theatrical structure.
Year
Issue
162
Pages
27-46
Physical description
Dates
published
2021-04
Contributors
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
References
 • Barcz, Anna, Przedmioty ekozagłady. Spekulatywna teoria hiperobiektów Timothy’ego Mortona i jej (możliwe) ślady w literaturze, „Teksty Drugie” 2018 nr 2.
 • Bendyk, Edwin, Ekonomia polityczna apokalipsy, [w:] program do spektaklu Jak ocalić świat na małej scenie?, red. K. Kapralska, Teatr Powszechny w Warszawie, 2018.
 • Berman, Marshall, Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuster, Universitas, Kraków 2006.
 • Bińczyk, Ewa, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 • Chaudhuri, Una, The Fifth Wall. Climate Change Dramaturgy, 17 kwietnia 2016, https://howlround.com/fifth-wall [dostęp: 27 III 2020].
 • Goethe, Johann Wolfgang, Faust. Tragedia, przeł. A. Pomorski, Świat Książki, Warszawa 1999.
 • Kershaw, Baz, Theatre Ecology: Environment and Performance Events, Cambridge University Press 2007.
 • Klein, Naomi, To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, przeł. H. Jankowska, K. Makaruk, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2016.
 • Klein, Naomi, Nie to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba, przeł. M. Jedliński, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2018.
 • Łysak, Jan, Wstępne badania jakości i przydatności użytkowej pszenicy we wczesnych stadiach dojrzałości ziarniaka, „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences” 1996, t. 5/46, nr 4.
 • Łysak, Paweł, Świat ojców się kończy. Zaczyna się świat matek, rozmawiał Witold Mrozek, „Co Jest Grane 24”, 9 XI 2018, http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,24143077,0,Pawel-Lysak--Swi… [dostęp: 22 III 2020].
 • Morton, Timothy, Lepkość, przeł. A. Barcz, „Teksty Drugie” 2018 nr 2.
 • Oreskes, Naomi, Conway, Eric M., Upadek cywilizacji zachodniej. Spojrzenie z przyszłości, przeł. E. Bińczyk, J. Gużyński, K. Tarkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Popkiewicz, Marcin, Świat na rozdrożu, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3918a0cd-e349-478a-b174-704ed1fa7c59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.