PL EN


2015 | 6 | 3 | 47-54
Article title

Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpośredniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji

Authors
Content
Title variants
EN
The Clash of Paradigms of Information Technology and Direct Interpersonal Communication as a Challenge for Humanity, Society and Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpośredniej jako wyzwanie dla człowieka, społeczeństwa i edukacji to zaproszenie przez autora do wnikliwych badań nad niebezpiecznym trendem przesuwania się aktywności człowieka z realnych kontaktów kulturowych, społecznych i edukacyjnych w relacje zapośredniczone za pomocą nowych mediów, które niesamowicie absorbują (ok. 10 godzin i 45 minut dziennie) i często niestety uwodzą korzystającego w wirtualny świat, gdzie niebezpieczeństw nie brakuje (medioholizmy). Esencja jawi się w stwierdzeniu, iż superważne jest to, co wnosimy w wirtualny świat. Jeśli wnosimy bogate człowieczeństwo obdarzone miłością i dobrym wychowaniem rodzicielskim i szkolnym, które się dokonuje przez realną komunikację interpersonalną, to ten potencjał dzięki mediom pomnażamy i media nie są zagrożeniem, ale szansą, ale jeśli wnosimy deficyty, to te jeszcze się powiększają i czynią spustoszenie w osobowości. Artykuł jest gorącą prośbą do rodziców i nauczycieli oraz wszystkich zatroskanych o człowieczeństwo o realną komunikację interpersonalną bezpośrednią, która jest zdaniem autora kluczem do lepszego człowieczeństwa i społeczeństwa także zmediatyzowanego.
EN
The clash of paradigms of information technology and direct interpersonal communication as a challenge for a human, society and education is an introduction made by the author to deeply research a dangerous trend of shifting human activity from real cultural, social and educational contacts to relations mediated with the help of new media that is incredibly absorbing (about 10:45 a day) and that often seduces its user into the virtual world where there is no shortage of dangers (mediaholisms). The essence emerges in a statement that very important is what we bring into a virtual world. If we bring rich humanity, endowed with love and good manners and education, which is achieved by real interpersonal communication, than thanks to media this potential is multiplied, and media is not a threat but an opportunity, however if we bring deficits, they increase and cause disorder in personality. The article is a kind request to patents, teachers and all those concerned about humanity and direct interpersonal communication, which is, in the author's opinion, key to better humanity and society.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
47-54
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Dobrowolska A. (2014): Wszystko wyszukiwalne, [w:] Co komputer zrobił nam z głową. Poradnik psychologiczny „Polityki”, „Polityka” nr 9.
 • Goban-Klas T. (2008): Media i komunikowanie masowe, Warszawa.
 • Griffin E. (2003): Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk.
 • Lepa A. (2000): Pedagogika mass mediów, Łódź.
 • Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K. (2009): Nowe media, Kraków.
 • Mazuś M. (2014): Zaplątani, [w:] Co komputer zrobił nam z głową. Poradnik psychologiczny „Polityki”, „Polityka” nr 9.
 • Miąso J. (2013): Komunikacja interpersonalna – pomiędzy samotnością a kreatywnością, „Horyzonty Wychowania” vol. 12, nr 23.
 • Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2008): Komunikacja między ludźmi, Warszawa.
 • Pietryga E., Pokolenie head down, http://www4.rp.pl/artykul/1194165.
 • Pyżalski J. (2011): Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot.
 • Spitzer M. (2013): Cyfrowa demencja, Słupsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-391bdd19-73ad-4524-b2d2-8349f9b3ebe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.