PL EN


2018 | 36 | 179-191
Article title

Portret matrony oraz Starzec. Nieznane rysunki Norwida

Title variants
EN
Portret matrony and Starzec. Norwid’s unknown drawings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu prezentację dwóch rysunków Norwida, dotychczas nieznanych, które zasiliły w ostatnim czasie rejestr spuścizny artystycznej twórcy Solo. Pierwszy z omawianych szkiców to Portret matrony z herbem Pierzchała z 1864 r., będący najprawdopodobniej wizerunkiem Laury z Górskich Czosnowskiej lub Marii z Tyzenhauzów Przezdzieckiej. Drugi rysunek, przedstawiający biegnącego starca, pochodzi z Norwidowskiego szkicownika, przechowywanego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
EN
The article aims to present two previously unknown drawings by Norwid which have recently been added to the artistic legacy of the creator of Solo. The first of the discussed sketches is Portret matrony z herbem Pierzchała from 1864, which is most likely the image of Laura Czosnowska née Górska or Maria Przezdziecka née Tyzenhauz. The second drawing, showing the running old man, comes from Norwid’s sketchbook kept in the collection of the National Museum in Krakow.
Year
Volume
36
Pages
179-191
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, edytowo@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39204959-96a9-4178-b9b7-fc3de6d94939
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.