PL EN


2016 | 37 | 2 | 23-32
Article title

Starotestamentowe antycypacje trynitarne w perspektywie motywu wielości w istocie Bóstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Old Testament Trinitarian Anticipations in the Perspective of the Motive of Multiplicity in Divine Being
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present some Old Testament passages that suggest the existence some forms of multiplicity in God that in the perspective of the New Testament can be interpreted as actions of particular Persons of the Trinity. An analysis and comparison of selected Old and New Testament fragments allows us to conclude that, in the aspect of Divine actions and His descriptions, God throughout history has always influenced people in the Persons of the Father, the Son and the Holy Spirit.
PL
Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie przesłanek starotestamentalnych, sugerujących istnienie w Bogu pewnych wielości, które w perspektywie Nowego Testamentu dają się nam odczytać jako działanie poszczególnych Osób Bożych. Analiza i zestawienie fragmentów Starego i Nowego Testamentu świadczy w perspektywie Bożych działań i Jego opisów, że na przestrzeni dziejów Bóg wnikał w życie ludzi zawsze w Osobach Ojca Syna i Ducha Świętego.
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
23-32
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
author
 • UKSW, Warszawa
References
 • Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2008. wyd. V, Poznań: Pallotinum.
 • Apostoli Andrew J. 2005. Wierzę w Ducha Świętego. Gdańsk: Exter.
 • Najda Andrzej J. Ciało w rozumieniu biblijnym. 2011. Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, 11-22. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.
 • Czy wierzyć w Trójcę? Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym? 1989. Niemcy.
 • Ireneusz z Lyonu. Przeciw herezjom, cyt. za: Chesed Natan. 2010. Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia, KONCEPT Design.
 • Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, w: 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem. 2012, 159-318. Warszawa: UKSW.
 • Warzeszak Józef. 2006. Bóg Jedyny w Trójcy Osób. Warszawa: Archidiecezji Warszawskiej.
 • Chesed Natan. 2010. Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia, KONCEPT Design.
 • Christensen Otto H. 1970. Getting Acquainted with God. Washington: Reviev and Herald Publishing Association.
 • Olyott Stuart. 1990. W Trójcy Jedyny. Poznań: Ewangeliczne.
 • Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, w: Źródła Myśli Teologicznej, red. Baron Arkadiusz, Górski Tadeusz. 1996, 35-86. Kraków: WAM.
 • Żychiewicz Tadeusz. 1986. Stare Przymierze, Kraków: ZNAK.
 • Nee Watchman. 2003. Chwalebny Kościół. Indie: Living Stream Ministry.
 • Whidden Woodrow. Reeve John W. Moon Jerry. 2005. Trójca. Jak zrozumieć miłość Bożą, plan zbawienia i chrześcijańskie więzi, Warszawa: Znaki Czasu.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3920f31b-a78a-47eb-b607-a5805956b96f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.