PL EN


2018 | 503 | 246-258
Article title

Próba identyfikacji podstawowych czynników determinujących jakość sprawozdań finansowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sprawozdawczość finansowa zmienia się wraz z oczekiwaniami użytkowników informacji generowanych przez system rachunkowości. Oczekiwania te zależą od wielu czynników. Celem artykułu jest próba zdefiniowania najistotniejszych spośród nich, przekładających się na jakość sprawozdawczości finansowej. Problem atrybutów jakościowych sprawozdań finansowych jest bowiem poruszany coraz częściej w kontekście procesów postępującej harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Analiza cech jakościowych sprawozdań finansowych została przeprowadzona zgodnie z założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej oraz na podstawie wyników badań naukowych w tym zakresie. W artykule wykorzystano analizę krytyczną źródeł literaturowych oraz metodę dedukcyjną.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-392135e3-5207-4c90-8a3d-fc357f15099a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.