PL EN


2012 | 4/2012 (39) | 242-257
Article title

Usługi finansowe typu equity release w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych. Stan obecny i propozycje zmian

Authors
Content
Title variants
EN
The Polish equity release services on the basis of international examples. Current state of the Polish system and suggested changes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powiększające się grono emerytów, których świadczenia emerytalne kształtują się na poziomie znacznie niższym od dotychczasowych wynagrodzeń za pracę, poszukuje alternatywnych źródeł finansowania. Możliwym do przyjęcia rozwiązaniem problemu polskiego potencjalnego emeryta jest stworzenie mechanizmów umożliwiających czerpanie korzyści finansowych z majątku niefinansowego zgromadzonego w ciągu życia zawodowego. Takie składniki majątku mogą stać się źródłem bieżącego dodatkowego dochodu. Jednym z instrumentów umożliwiających emerytom uzyskanie dodatkowych środków finansowych może być usługa finansowa tzw. equity release. Na rynkach światowych usługa ta jest oferowany osobom w wieku emerytalnym od kilkudziesięciu lat.
EN
An ever growing group of old-age pensioners, whose retirement benefits are much lower than the income which they used to receive when they worked, searches for alternative sources of financing. A possible solution to solve a problem of the Polish potential old-age pensioner is to create mechanisms enabling them to derive financial benefits from the non-financial assets accumulated during their professional life. Such assets may be used as a source of a current additional income. One of the instruments allowing the retired to acquire additional funds is the so-called equity release. On the global markets this service has already been offered to persons in retirement age for several dozen years.
Keywords
Year
Issue
Pages
242-257
Physical description
Dates
published
2012-12-12
Contributors
References
  • CBOS 2010. Polacy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę. Raport CBOS, Warszawa: CBOS.
  • Czapiński, J. i T. Panek (red.) 2009. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
  • Gfk Polonia 2010. Badanie Omnibus na zlecenie Rzeczpospolitej.
  • GUS 2008. Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035 – notatka informacyjna, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  • Ministerstwo Finansów 2012. Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 5 stycznia 2012 r.
  • Reifner, U., Clerc-Renaud, S., Perez-Carillo, F.E., Tiffe, A. i M. Knobloch 2009. Study on Equity Release Schemes in the EU, Project No. MARKT/2007/23/H, Institut fur Finanzdienstleistungen e.V.
  • Skuza, S. 2011. Some aspects of reverse mortgage in selected European countries and in the USA. Current state of the Polish legal system and suggested changes, w: A.T. Szablewski i M. Martin (red.) Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza 2010. Perspektywa makroekonomiczna, Łódź: Politechnika Łódzka.
  • TNS Pentor 2012. Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego.
  • Wachnicka, A. 2009. Sprzedażowy model equity release – rynek w krajach Unii Europejskiej i perspektywy dla Polski. Finansowanie Nieruchomości, nr 04–06.
  • Wielgo M., 2012. Odwrócona hipoteka czy dożywotnia renta. Gazeta Wyborcza, 29.03.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-392d1c72-9f01-4f99-ba4f-4ea66a3ff891
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.