PL EN


2017 | 8 | 141-150
Article title

Logistyka i zarządzanie w kraju kwitnącej wiśni

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samodyscyplina, dążenie do perfekcji, systematyka, uporządkowanie – dzięki tym cechom Japończycy zapewnili swojemu państwu wzrost technologiczny oraz gospodarczy, propagując tym samym na całym świecie filozofie, zapewniające sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Lean management, Just‐in‐time, Kaizen, Kanban zostały zapoczątkowane właśnie w Japonii, wyrastając z wieloletniej tradycji i kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. Ich wspólnym filarem jest profesjonalizm i perfekcja na każdym szczeblu, jak również uszanowanie zdania oraz pracy drugiego człowieka. Wydaje się, że są to podstawowe zasady, jednakże nieraz nastręczają wiele trudności przy wprowadzaniu filozofii japońskich do zarządzania firmami europejskimi. W artykule, który posiada charakter teoretyczny, analizujemy podłoże, na którym zapoczątkowane zostały systemy wykorzystywane w zarządzaniu i procesach logistycznych wielu przedsiębiorstw na całym świecie. Przedstawiamy również różnice pomiędzy strukturą japońską, a europejską w tym aspekcie.
EN
Self‐discipline, striving after perfection, systematicity, orderliness – thanks to these characteristics Japanese provided technological progress and economic growth to their country, promoting around the world philosophies which ensure efficient and effective business management. Lean management, just‐in‐time, kaizen, kanban, which have been initiated in Japan, growing out of its long tradition and culture. Their common thread is professionalism and perfection at all levels of the career as well as respect for the opinion and work of another person. It seems that these are basic principles, but sometimes they come with difficulties for people in implementing Japanese principles to manage European companies. In this article, which has theoretical nature, we analyze basis of the systems used for management and logistics at many companies around the world. We also present the differences between the Japanese and European structure in this aspect.
Keywords
Year
Issue
8
Pages
141-150
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-392ef9d7-a8ec-46fa-8a4c-7bdd1502b3fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.