PL EN


2016 | 5 | 2 | 42-55
Article title

Kryterium interesu konsumenta w sprawach z zakresu prawa konkurencji UE dotyczących transportu lotniczego – o potrzebie definicji

Content
Title variants
EN
Consumer Interest Criterion in Competition Cases in Air Transport – On the Need of a Definition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi głos w dyskusji toczącej się w związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską w grudniu 2015 roku dokumentu „Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa” będącą w założeniu próbą wprowadzenia kompleksowej wizji rozwoju branży. Praca przedstawia zagadnienia związane z postrzeganiem interesu konsumentów jako jednej z determinant rozstrzygnięć postepowań z zakresu prawa konkurencji dotyczących koncentracji linii lotniczych i współpracy między przewoźnikami. Prezentowane jest stanowisko uznające potrzebę istnienia spójnego standardu oceny tytułowego kryterium dla wspomnianych rodzajów postepowań i postulujące uzupełnienie strategii dla lotnictwa o ten element.
EN
This article seeks to contribute to the discussion that surrounds the European Commission’s Aviation Strategy for Europe issued in 2015. The Strategy was heralded as an attempt to create a comprehensive regulatory framework for the air transport sector. The paper focuses on the “consumer interest” criterion, as one of the factors taken into account in antitrust and merger cases. The presented line of inquiry postulates the creation of a cohesive interpretation standard of “consumer welfare” for both antitrust and merger control proceedings and advocates its inclusion into the newly-created aviation strategy.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
42-55
Physical description
Dates
online
2016-04-30
printed
2016-04-30
Contributors
 • Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego, jakub.kociubinski@uwr.edu.pl
References
 • Abeyratne, R. (2003). The Decision of the European Court of Justice on Open Skies and Competition Cases. World Competition: Law And Economic Review, 26(3).
 • Allan, B., Furse, M. i Sufrin, B. (red.). (2008). Butterworths Competition Law. London: LexisNexis.
 • Belobaba, P.P. (2009). Overview of Airline Economics, Markets and Demand. W: P.P. Belobaba, A. Odoni, C. Barnhardt (red.), The Global Airline Industry. Wiley.
 • Cheng-Jui Lu, A. (2003). International Airline Alliances: EC Competition Law / US Antitrust Law and International Air Transport., Den Haag, London, New York: Kluwer Law International.
 • de Broca, H., Mielecka Riga, M. i Subočs , A. (2014). Transport. W: J. Faull, A. Nikpay (red.), Faull & Nikpay The EU Law of Competition, Oxford: Oxford University Press.
 • Dobson, G. i Lederer, P.L. (1993). Airline Scheduling and Routing in a Hub-and Spoke System. Transportation Science, 23(3), 1993.
 • Dudzik, S. (2010). Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 • Franke, M. (2004). Competition between Network Carriers and Low-Cost Carriers—Retreat Battle or Breakthrough to a New Level of Efficiency?. Journal of Air Transport Management, 10(1).
 • Gerardin, D., Layne-Farrar, A. i Petit, N. (2012). EU Competition Law and Economics. Oxford: Oxford University Press.
 • Holloway, S. (2008). Straight and Level. Practical Airline Economics, 3rd Ed. Aldershot: Ashgate.
 • Kleymann, B. i Seristö, H. (2001). Levels of Airline Alliance Membership: Balancing Risks and Benefits. Journal of Air Transport Management, 7(5).
 • Kleymann, B. i Seristö, H. (2004). Managing Strategic Airline Alliances. Aldershot: Ashgate.
 • Klophaus, R., Conrady, R. i Fichert, F. (2012). Low cost carriers going hybrid: Evidence from Europe. Journal of Air Transport Management, 23.
 • Kociubiński, J. (2011). Relevant Market in Commercial Aviation of the European Union. Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 1(1).
 • Kociubiński, J. (2013). Consolidation or fragmentation? European competition law in the EU air transport sector: a policy analysis. Polish Yearbook of International Law, 33.
 • Kociubiński, J. (2015). Inwestycje linii lotniczych z państw trzecich w przewoźników z Unii Europejskiej w świetle ograniczeń kontroli i własności. Europejski Przegląd Sądowy, 1.
 • Kokkoris, I. i Shelanski H. (2014). EU Merger Control. A Legal and Economic Analysis. Oxford: Oxford University Press.
 • Lianos, I. (2013). Some Reflections on the Question of the Goals of EU Competition Law. CLES Working Paper, No. 3.
 • Miąsik D., Materna, G. Jurkowska-Gomułka, A. (2012). Artykuł 101. W: A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Komentarz. T. II, Warszawa: LEX Wolters Kluwer.
 • Monti, M. (2007). EC Competition Law. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pearce, B. i Doernhoefer, G. (2012). The Economic Benefits of Airline Alliances and Joint Ventures. IATA Economic reports – Consolidation, January.
 • Rucińska, D., Ruciński, A. i Tłoczyński, D. (2012). Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Shaw, S. (2010). Airline Marketing and Management. 7th Ed., Aldershot: Ashgate.
 • Stainland, M. (2008). A Europe of the Air? The Airline Industry and European Integration. New York, Toronto: Plymouth Rowman & Littlefield, Lanham, Boulder.
 • Truxal, S. (2012). Competition and Regulation in the Airline Industry: Puppets in Chaos. London, New York: Routledge.
 • Wensveen, J.G. (2015). Air Transportation. A Management Perspective, 8th Edition. Cheltenham.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3931890f-d00a-4f7d-935b-b47c706f53f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.