PL EN


2019 | nr 15 | 124-142
Article title

Zarządzanie niezgodnościami i działaniami korygującymi na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego z branży motoryzacyjnej

Title variants
EN
Discrepancies and corrective measures management based on a chosen production facility of the automotive industry
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy opisano koncepcje i metody zarządzania niezgodnościami i działaniami korygującymi stosowane w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej. Omowiono nową metodologię FMEA, system Toyoty oraz metodę QRQC. Na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawiono funkcjonowanie systemu zarządzania niezgodnościami z zastosowaniem metody QRQC. Określono skuteczność funkcjonowania systemu poprzez wyliczenie wskaźnikow Cp i PPM.
EN
The paperwork includes the conception and management methods of discrepancies and corrective measures applied in automotive industry enterprises. The discussed issues are FMEA methodology, Toyota system and QRQC. On the basis of a chosen enterprise the functioning of management discrepancies using the method QRQC is presented. Through calculation of Cp and PPM indicators the effectiveness of system’s functioning are described.
Year
Issue
Pages
124-142
Physical description
Dates
published
2020-04-01
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
 • AIAG & VDA FMEA Handbook. Edycion 2019. Quality Training Portala Resource Engineering Company. Waitsfield.
 • Bukowski L., Lichota A. Ocena zdolności procesów o dużej asymetriiwzględem granic tolerancji, Archives of Foundry Engineering / PolishAcademy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2010 vol. 10 spec. iss. 3.
 • Greber T – Badanie zdolności procesu – niebezpieczne wskaźniki. Zarządzaniejakością 2005, nr 1.
 • HakimAoudia, QuintinTesta – Perfect QRQC – The Basics. Maxima, Paris 2011 r.
 • Huber Z. – Analiza FMEA procesu. Wyd. Złote Myśli. ISBN 978-83-7582-029-4. 2007.
 • Hys K., Mazurek R. – Japońska technika gembakaizen – propozycja dlapolskich przedsiębiorcow. Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2009.142 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Jeffrey K. Liker, David P. Meier, – Droga Toyoty. Feldboock. Praktycznyporadnik wdrażania 4P Toyoty. ISBN: 978-83-62195-37-4.
 • Kowalski, S. Ocena skuteczności kluczowych procesów produkcji wędlinw systemie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP. InżynieriaRolnicza, 9(97), s. 65-72.
 • Łuczak J. – Nowy międzynarodowy standard na rynku międzynarodowym– ISO/TS 16949. Problemy jakości nr 9. 1999 r.
 • Nedeliakova E., Štefancova V, Kuka A. – QuickResponseQuality Controlas aninnovativeapproach in the conditions of rail transport. Univerzitna8215/1, Žilina.
 • Obara H. – QRQC – Systemowe podejście do rozwiązywania problemóww branży automotive. Konsulting dla biznesu, organizacji publicznychi nie zorientowanych na zysk. Praca pod redakcją Macieja Walczaka i AngelikiWodeckiej-Hyjek. Wydawnictwo: Fundacja Gospodarki i AdministracjiPublicznej. Krakow 2014 r.
 • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
 • Starzyńska B. – Macierz powiązań metod i narzędzi jakości jako elementmetodyki doskonalenia procesów wytwarzania. Zeszyty Naukowe PolitechnikiPoznańskiej. Nr 13. 2010 r.
 • Urbaniak M. Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Wyd. Difin,Warszawa 2006 r.
 • Wojtaszak M., Biały W. – Problem solvingtechniques as a part of implementationof six sigma methodology in tire production. Case study. ManagementSystems in Production Engineering 2015, No 3 (19), pp 133-137.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-393f65f0-8f96-45ef-a186-8e64074e5c84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.