PL EN


2012 | 2(14) | 267-279
Article title

Semantyka rzeczowników niby-osobowych na przykładzie nazw bóstw antycznych w dramatach Stanisława Wyspiańskiego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Semantics of quasi-personal nouns (using the example of the names of ancient gods in Stanisław Wyspiański’s plays)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article investigates the names of ancient gods featuring in Stanisław Wyspiański’s plays, which are treated here as examples of quasi-personal nouns. The first part of the paper introduces the theoretical research assumptions which were taken to examine the meaning of words used in artistic language. Special reference is made to A. Okopień-Sławińska’s semantic concepts and J. Bartmiński’s model of cognitive definition. The second part attempts to describe the idiolectal semantics of the analyzed words by examining their textual collocations. It is found that the poet duplicated the literary and cultural stereotypes about gods, albeit using at the same time very sophisticated and vivid imagery, based on a play of light and colour. Moreover, Wyspiański used the names of gods to create extraordinary poetic images relating to the Polish history.
Keywords
Contributors
References
  • Bartmiński J. (red.), 1996–1999, Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos, cz. 1–2, Lublin.Bartmiński J., 2007, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] idem, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin, s. 42–51.Bobrowski I., 2005, Składniowy model polszczyzny, Kraków.Bugajski M., Wojciechowska A., 2000, Językowy obraz świata a literatura, [w:] A. Dąbrowska, J. Anusiewicz (red.), Język a kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, Wrocław, s. 153–159.Cygal-Krupowa Z., 2001, Językowy obraz Zosi w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, [w:] Z. Cygal-Krupa (red.), Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, s. 63–76.Kubiszyn-Mędrala Z., 2005, Szkic do poetyckiego obrazu księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, [w:] A. Kulawik, J.S. Ossowski (red.), Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, t. 1, Kraków, s. 188–200.Łuczyński M., 2008, Cognitive definition of Marzanna, „Studia Mythologica Slavica” nr 11, s. 173–196.Mazurkiewicz-Brzozowska M., 2009, Etymologia a konotacja słowa. Studia semantyczne, Lublin.Komorowska M., 2009, Nowatorska koncepcja przestrzeni teatralnej w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, [w:] A. Czabanowska-Wróbel (red.), Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata myśli i sztuki, Kraków, s. 327–331.Okopień-Sławińska A., 1985, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław.Przybylska R., 2005, Noc – szkic do słownika poetyckiego Gałczyńskiego, [w:] A. Kulawik, J.S. Ossowski (red.), Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, t. 1, Kraków, s. 174–187.Rutkowski M., 2007, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Olsztyn.Sławińska I., 1988, Wizja teatralna poety jako problem badawczy, [w:] I. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Warszawa, s. 93–113.Śliwiński W., 2001, Rzeczowniki niby-osobowe jako składniki poetyckich konstrukcji nominalnych w dziejach polskiego wiersza, „Język Polski” LXXXI, z. 1/2, s. 37–44.Tokarski R., 1987, Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Lublin.Wnęk G., 2009, Stanisław Wyspiański jako ekspresjonista, [w:] A. Czabanowska-Wróbel (red.), Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata myśli i sztuki, Kraków, s. 419–424.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3944301c-3961-4840-9054-09531423e5df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.