PL EN


2020 | 1(98) | 49-55
Article title

KLASA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. INFORMATYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Content
Title variants
EN
BUSINESS INTELLIGENCE CLASS IN PUBLIC ADMINISTRATION IT SOLUTIONS SUPPORTING THE MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT A PUBLIC INSTITUTION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The field of Business Intelligence has been developing for over 30 years, however, the increase in digital data in the economy nowadays is currently forcing public administration to have intelligent applications and dashboards supporting the implementation of the idea of sustainable development. Such an environment for data analysis supports public institutions, inter alia in decision-making processes regarding the management of sustainable development of cities, regions, the state. Likewise, the Business Intelligence class through technological solutions such as Raciborz ESIM improves communication between a public institution and the information society.
Year
Issue
Pages
49-55
Physical description
Dates
published
2020-08-17
Contributors
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
References
 • 1. Barańska-Fischer M., Współpraca administracji publicznej, nauki i biznesu dotycząca kreowania wizerunku regionu jako środowiska proinnowacyjnego – aspekty marketingowe, Zeszyty Naukowe nr 775 „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2013, nr 30.
 • 2. Buregwa-Czuma S., Garwol K., Definicje, właściwości i funckje społeczeństwa informacyjnego, „Dydaktyka Informatyki” 2011, nr 6.
 • 3. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • 4. Hauke K., Business Intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy, „Studia Informatica Pomerania” 2017, nr 1 (43).
 • 5. https://www.gov.pl/web/rozwoj/inteligentny-system-zarzadzania-danymi-w-ministerstwieprzedsiebiorczosci- i-technologii (data odczytu 19.11.2019)
 • 6. https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/ESIM (data odczytu: 20.11.2019)
 • 7. Kęsy M., Społeczeństwo informcyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, „Dydaktyka Informatyki” 2011, nr 6.
 • 8. Mazurek M., Wdrożenie systemu Business Intelligence w administracji państwowej, http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z42_10.pdf (data odczytu: 12.11.2019).
 • 9. Mier A., Rozwiązania Business Intelligence w administracji publicznej, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 26, 2010.
 • 10. Obłąk I., Ziemba E., Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej, Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z33_36.pdf (data odczytu: 12.11.2019).
 • 11. Poczta-Wajda A., Sapa A., Paradygmat rozwoju zrównoważonego – ujęcie krytyczne, „Progress in Economic Sciences” 2017, nr 4.
 • 12. Rokicka E., Woźniak W., W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Łódź 2016.
 • 13. Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 o o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Poz. 229.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-394cce00-5034-42f2-aba9-d6f6cd80f1fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.