PL EN


2015 | XCV (95) | 329-343
Article title

Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych kobiet ze Śląska Opolskiego na relacje małżeńskie / partnerskie

Content
Title variants
EN
The effects of foreign labour migrations of Opole Silesia women on their marital / parental relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem migracji zarobkowych kobiet ze Śląska Opolskiego na związek małżeński/partnerski. Badania pokazały, że mimo rozłąki migrantki oceniają relacje w swoich związkach jako dobre lub bardzo dobre. Wynika to z faktu, że ich wyjazdy są krótkotrwałe. Dodatkowo utrzymywane są regularne kontakty telefoniczne, a badane także często odwiedzają swoje rodziny. Wyjazd za granicę jest jednak podłożem występowania problemów w związku, wynikających przede wszystkim z nieobecności w domu oraz obciążeniem męża/ partnera dodatkowymi obowiązkami, ale ich oddziaływanie nie jest na tyle silne, żeby zakłócić dobre relacje w związku.
EN
The article presents research results on effects of foreign labour migrations of women from Opole Silesia on marital/partner relations. The conducted research showed that despite separation, the migrants rate relations in their relationships as good or very good. This results mainly from the fact that their stays abroad are of short duration. Additionally, regular telephone contacts are maintained, and the research participants also frequently visit their families. Moving abroad is, however ,the base of conflicts resulting mainly from absence from home and over-burdening husbands/partners with additional responsibilities, but these influences are not strong enough to disrupt good relations in relationships.
Year
Volume
Pages
329-343
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, mrostropowicz@gmail.com
References
 • Danilewicz W., Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006.
 • Gizicka D., Gorbaniuk J., Szyszka M., Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Heffner K., Rauziński R., Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2003.
 • Jończy R., Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole – Wrocław 2010.
 • Jończy R., Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 • Jończy R., Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy), Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2006.
 • Jończy R. (red.), Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu. Zespołowy raport badawczy, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2007.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Rodzina w migracji zarobkowej, w: J. Gorbaniuk (red.), Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2007, s. 63‒70.
 • Kozdrowicz E., Walczak B., Rodzina migracyjna: przemiany i zagrożenia, w: K. Iglicka (red.), Poakcesyjne migracje powrotne Polsków: geneza, przyczyny i konsekwencje, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010, Biuletyn RPO. Materiały. Zeszyty Naukowe 2010/69, s. 167‒191.
 • Krasnodębska A., Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny, Pedagogika Społeczna 2008/7/3, s. 61‒80.
 • Kuźma E., Kobiety – nielegalne imigrantki z Polski w Brukseli pod koniec XX w. – zjawisko i problemy, w: J. Zamojski (red.), Kobiety i młodzież w migracjach, Migracje i Społeczeństwo, t. 10, NERITON, Warszawa 2005, s. 253‒275.
 • Praszałowicz D., Praca, społeczność, rodzina: polskie analizy współczesnych migracji kobiet, w: J. Zamojski (red.), Migracje i społeczeństwa współczesne, Migracje i Społeczeństwo t. 12, Instytut Historii PAN, Warszawa 2007, s. 131‒139.
 • Rostropowicz-Miśko M., Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 1989–2005. Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Editio Silesia, Opole 2007.
 • Rożnowski B., Bryk D., Stres emigracji zarobkowej i jego konsekwencje dla systemu wartości migrantów, w: M.S. Zięba (red.), Migracja – wyzwanie XXI wieku, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 127‒152.
 • Solga B., Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2002.
 • Wojaczek K., Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych. Studium pastoralne, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.
 • Dokumenty:
 • Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Raport z wyników województwa opolskiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39502729-7de8-47e4-b8d2-0ffd0cd292b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.