Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 342-354

Article title

Ocena wiarygodności wybranych modeli wczesnego ostrzegania w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wiarygodnością prognostyczną modeli wczesnego ostrzegania, do których zalicza się modele dyskryminacyjne oraz logitowe. Na podstawie próby 50 przedsiębiorstw – 25 upadłych oraz 25 ich zdrowych odpowiedników, dokonano interpretacji wyników. W artykule przedstawiono analizę danych empirycznych w roku, w którym upadłość została ogłoszona. Ostatni analizowany okres posłużył także do przedstawienia hierarchii modeli wczesnego ostrzegania według trafności wyników. Na podstawie otrzymanych diagnoz z analizowanego roku badania można stwierdzić, że wszystkie z przytoczonych modeli charakteryzują się ponad 50% skutecznością prognoz. Trafność modeli pozwala na ich stosowanie w procesach decyzyjnych osób odpowiadających za zarządzanie finansami organizacji. Modele wczesnego ostrzegania mogą także być wykorzystywane przez osoby pełniące funkcję członków rady nadzorczej, inwestorów, kontrahentów i partnerów biznesowych czy biegłych rewidentów.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-39524313-189e-41ad-8808-915a55bdf54f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.