PL EN


2014 | 29 | 17-30
Article title

Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Policy of the Government of the Republic of Poland in Relation to the Privatization of Stocznia Gdynia SA
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Despite the fact that the ownership transformations of the state-owned enterprises constituted an element of the system transformation in Poland at the end of 1980s, until Poland’s accession to the European Union individual governments did not undertake actions aiming at the privatization of Stocznia Gdynia SA This resulted from the lack of the governments’ uniform privatization concept in relation to the enterprise. Only in 2005, at the European Union’s order, Polish government elaborated the strategy for shipyard sector covering years 2006-2010. Thereby, it may be stated that the actions of the Polish government aimed at the privatization of Stocznia Gdynia SA gained speed. The goal of this article is to present actions of the government of Donald Tusk, the Sejm of the Republic of Poland and the position of the European Commission in scope of the privatization of Stocznia Gdynia SA It includes an attempt to define causes and elaborate circumstances of its liquidation.
PL
Pomimo, iż przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych były elementem transformacji systemowej w Polsce, pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, poszczególne rządy do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie podjęły działań w celu prywatyzacji Stoczni Gdynia SA. Było to związane z brakiem wypracowanej przez poszczególne rządy jednolitej koncepcji prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Dopiero w 2005 roku na polecenie Komisji Europejskiej rząd polski opracował strategię dla sektora stoczniowego obejmującą lata 2006–2010. Tym samym można mówić, że działania polskiego rządu na rzecz prywatyzacji Stoczni Gdynia SA nabrały dynamiki. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie działań rządu Donalda Tuska, Sejmu RP oraz stanowiska Komisji Europejskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA. Starano się zdefiniować przyczyny i omówić okoliczności jej likwidacji.
Contributors
References
 • „Dziennik Bałtycki” z 12 września 2009.
 • „Dziennik Bałtycki” z 16 grudnia 2009.
 • „Dziennik Bałtycki” z 28 maja 2009.
 • „Dziennik Bałtycki” z 31 sierpnia 2009.
 • „Dziennik Bałtycki” z 6 września 2005.
 • „Dziennik. Gazeta Prawna” z 28 września 2009.
 • „Dziennik” z 19 sierpnia 2009.
 • „Gazeta Polska” z 25 listopada 2009.
 • „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 1 września 2009.
 • „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 15 grudnia 2009.
 • „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 19 sierpnia 2009.
 • „Gazeta Wyborcza” z 22 stycznia 2009.
 • „Gazeta Wyborcza” z 29 listopada 2007.
 • „Kurier Szczeciński” z 14 grudnia 2009.
 • Biała księga prywatyzacji polskich stoczni, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, wrzesień 2004.
 • Dryll I., Podzwonne dla stoczni?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2008, nr 31.
 • Dryll I., Stocznie w trójkącie…bermudzkim?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2008, nr 13.
 • Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemysłu stoczniowego w latach 2005–2007, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Gdańsk, czerwiec 2009.
 • Informacja o wynikach kontroli sprawowania przez Skarb Państwa nadzoru nad działalnością Stoczni Gdynia SA, Najwyższa Izba Kontroli Departamentu Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Warszawa 19.01.2000.
 • Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 2001–2005, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Gdańsk, marzec 2007.
 • Krzemiński J., Mieszanie w stoczniach, „Wprost” 2009, nr 37.
 • M. Kamola-Cieślik, Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych gospodarki morskiej w okresie transformacji systemowej w Polsce, Szczecin 2013.
 • Malec K., Stocznie za burtą, „Obywatel” 2009, nr 2, s. 25.
 • Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, 29 kwietnia 2009.
 • Polskie stocznie zapraszają inwestorów, „Gospodarka i Przemysł” 2009, nr 9.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja IV, druk nr 2321 (dalej: SRP, k. IV, d. nr 2321), Informacja rządu na temat sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym, Warszawa 9.09.2009.
 • SRP, k. VI, d. nr 1410: Rządowy projekt ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.
 • SRP, k. VI, d. nr 2321, zał. 2: Przebieg procesów przetargowych.
 • SRP, k. VI, d. nr 900: Informacja na temat sytuacji w morskich stoczniach produkcyjnych Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o. o. i Stocznia Gdynia SA, Warszawa 2.09.2008.
 • SRP, k. VI: Sprawozdanie stenograficzne z 2 posiedzenia Sejmu RP w dniu 23 listopada 2007 roku, Warszawa 2007.
 • Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010 (materiał przyjęty przez
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, Dz.U. 2008, nr 233, poz. 1569.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39549935-bed2-497b-be3d-57a54456a11d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.