PL EN


2017 | 471 | 194-202
Article title

Uwarunkowania dla budżetowania kosztów projektów

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Proces planowania powinien odgrywać istotną rolę w realizacji każdego przedsięwzięcia. Od planowania zależy w znacznym stopniu, czy projekt realizowany będzie efektywnie oraz czy spełni stawiane przed nim oczekiwania. Istotną częścią planowania jest przy tym budżetowanie, które jest procesem złożonym. Wymaga od kierownictwa wielowymiarowej i jednoczesnej analizy, z jednej strony, potrzeb oraz z drugiej – ograniczeń interesariuszy projektu. Celem artykułu jest prezentacja złożoności procesu budżetowania projektu, ze szczególnym uwzględnieniem jego uwarunkowań. Można też postawić tezę, że poprawne budżetowanie wymaga od kierownictwa dużej troski przy ustaleniu zakresu przedsięwzięcia oraz tworzeniu jego struktury. Aby osiągnąć założony cel oraz zweryfikować tezę, najpierw przedstawione zostaną etapy budżetowania projektu. Następnie zaprezentowana będzie charakterystyka ustalenia jego zakresu. Na koniec natomiast ukazane zostaną sposoby wyznaczenia struktury projektu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3964dc15-3bf1-4699-9bf8-04ddb6b38cd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.