Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 24 | 149-173

Article title

Formacja deuterokatechumenalna w Ruchu „Światło – Życie” jako droga do dojrzałości duchowej

Authors

Content

Title variants

EN
DEUTEROCATECHUMENAL FORMATION IN THE “LIGHT-LIFE” MOVEMENT AS THE WAY TO SPIRITUAL MATURITY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
WSTĘP. 1. OKREŚLENIE DEUTEROKATECHUMENATU. 2. POTRZEBA DEUTEROKATECHUMENATU. 3. REALIZACJA DEUTEROKATECHUMENATU. 3.1. NOWE NARODZINY POCZĄTKIEM NOWEGO ŻYCIA. 3.2. NOWY A STARY CZŁOWIEK. 3.3. ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ WYRAZEM METANOI. 3.4. DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM NOWEGO ŻYCIA. 3.5. NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA-SŁUGI. 3.6. UPODOBNIENIE DO MARYI, NIEPOKALANEJ DZIEWICY I MATKI BOŻEJ. ZAKOŃCZENIE
EN
In the present article, undertaking the issue of spiritual formation in the “Light-Life” Movement, the vision of deuterocathechumenate according to Fr. Franciszek Blachnicki will be shown and his justification as an element leading to spiritual maturity. Then the moment of joining of a Christian the group of Christ's disciples will be presented. It takes place after the evangelization and personal acceptance of Jesus as Lord and Saviour, when a Christian undertakes the decision of joining the community. The role of baptism for the new life will be also analysed, which starts the “new” human being. Moreover, the fundamental role of following Christ-Servant and becoming of the Christian similar to the Immaculate will be shown.

Keywords

Year

Issue

24

Pages

149-173

Physical description

Contributors

 • Gdańskie Seminarium Duchowne

References

 • BLACHNICKI, F. 1964. Oblubieńcze macierzyństwo Boże jak zasada fundamentalna mariologii. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1965. „Esse in Christo” a wychowanie moralne. Katecheta 3, 100-103.
 • BLACHNICKI, F. 1966. Teologiczne podstawy apostolstwa. Prolegomena do teologii apostolstwa. Ateneum Kapłańskie 5(69), 261-274.
 • BLACHNICKI, F. 1971. Formacja służby liturgicznej. Katechetyka szczegółowa. Część V. Skrypt dla studentów Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1972a. Diakonia. W: Tajemnica Żywego Kościoła.
 • Konferencje rekolekcyjne, 1-10. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 1972b. Nowy człowiek. W: Tajemnica Żywego Kościoła. Konferencje rekolekcyjne, 1-9. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 1973. Ewangelia – forma życiowa człowieka. W: Teczka Oazy Rekolekcyjnej II stopnia. Oaza Niepokalanej – Oaza Nowego Życia, 48-58. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 1975. Formacja służby liturgicznej jako jedna z form młodzieżowego deuterokatechumenatu w parafii. W: Teczka pomocy dla formacji służby liturgicznej, 1-12. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1977. Chrystus Sługa. W: Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ruchu „Światło – Życie”. Teczka dla prowadzących, 1-6. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 1978a. Ewangelizacja jako etap formacyjny w Ruchu i jako służba Ruchu. W: Dokumentacja III Krajowej Kongregacji
 • Odpowiedzialnych Ruchu „Światło – Życie”, 46-55. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 1978-1979. Duszpasterstwo maryjne w oparciu o naukę bł.
 • o. Maksymiliana Kolbego. Rok Nazaretański 1978/1979, 1-12. B.m.w.
 • BLACHNICKI, F. 1980a. Oaza Nowego Życia II stopnia w systemie formacyjnym Ruchu „Światło – Życie” i wspólnot służby liturgicznej.
 • W: Podręcznik Oazy Nowego Życia II stopnia. Część A, 10. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 1980b. Unia Kapłanów Chrystusa Sługi. Projekt statutu. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 1984. Zawiązanie Wspólnoty Chrystusa Sługi. W: Homilie, 15. Carlsberg.
 • BLACHNICKI, F. 1987. Chrystus Sługa. W: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu „Światło – Życie”, 190-193. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1988. Homilia w czasie nieszporów z nabożeństwem o imieniu chrześcijańskim. W: Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej. Część 2, 195-197. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1989a. Chrzest a duchowe zmartwychwstanie z grzechów.
 • W: Homilie w Oazie Nowego Życia I stopnia, 49-54. B.m.w.
 • BLACHNICKI, F. 1989b. Duch Święty, Niepokalana i apostolstwo. Eleuteria 22, 2-4.
 • BLACHNICKI, F. 1989c. Nabożeństwo końcowe. Obrzęd wprowadzenia do deuterokatechumenatu. W: Homilie w Oazie Nowego Życia I stopnia, 7778. B.m.w.
 • BLACHNICKI, F. 1992. Dojrzałość chrześcijańska. Katechumenat. W: Pielgrzymowanie nadziei. Część I, 59-64. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1993. Formacja dojrzałych chrześcijan jako diakonia ruchu. Część I. Oaza 6, 2-4.
 • BLACHNICKI, F. 1994. Duchowość Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi.
 • W: Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, red. G. Wilczyńska, 27-58. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1995a. Miłość będzie ukoronowana. Życie w Świetle 1, 3-5.
 • BLACHNICKI, F. 1995b. Obdarowani Duchem Świętym. Oaza 18, 2-3.
 • BLACHNICKI, F. 1996a. Dar nowego życia. Biblijne punkty ciężkości programu oazy pierwszego stopnia. W: Oaza Nowego Życia I stopnia. Podręcznik, red. G. Wilczyńska, 12-23. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1996b. Ewangelizacja w procesie budowania „Nowej
 • parafii”. W: Charyzmat „Światło – Życie”. Teksty podstawowe, red. G. Wilczyńska, 89-102. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1996c. Nowy człowiek. Personalistyczno-maryjna koncepcja formacyjna Oazy Nowego Życia. W: Oaza Nowego Życia I stopnia. Podręcznik, red. G. Wilczyńska, 23-31. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1996d. Ruch „Światło – Życie” jako pedagogia nowego człowieka. W: Charyzmat „Światło – Życie”. Teksty podstawowe, red. G. Wilczyńska, 31-45. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1999a. Droga wzrastania nowego człowieka. W: Panie naucz nas modlić się. Część 2, red. I. Chłopkowska, E. Kusz, 21-32. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 1999b. Kazanie ewangelizacyjne na dzień trzeci – Grzesznica. W: Rekolekcje ewangelizacyjne. Podręcznik, 81-86. Lublin.
 • BLACHNICKI, F. 1999c. Wyzwolony przez krzyż Chrystusa. W: Kim jest człowiek, red. I. Chłopkowska, E. Kusz, 51-56. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 2000a. Biedak zawołał, a Pan go usłyszał. W: Oto Oblubieniec nadchodzi, red. I. Chłopkowska, E. Kusz, 37-39. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 2000b. Niech mi się stanie. W: Oto Matka twoja, red.
 • I. Chłopkowska, E. Kusz, 5-8. Krościenko.
 • BLACHNICKI. F. 2000c. Niepokalana. W: Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Pomoce formacyjne do spotkań i celebracje, 49-68. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 2000d. Potrzeba metanoi w życiu chrześcijańskim. W: Jeśli się nie odmienicie, red. I. Chłopkowska, E. Kusz, 5-20. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 2000e. Tajemnica życiodajnej śmierci. W: Życie moje oddaje, red. I. Chłopkowska, E. Kusz, 5-8. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 2001a. Maryja, Matka Kościoła. W: Jedność i diakonia, red. I. Chłopkowska, 117-123. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 2001b. Zjednoczenie przez krzyż. W: Jedność i diakonia, red. I. Chłopkowska, 53-59. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 2002a. Katechumenalny Ruch „Światło – Życie”. W: Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę, red. D. Franków, 114-128. Krościenko.
 • BLACHNICKI, F. 2002b. Katechumenat we wczesnym Kościele. W: Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę, red. D. Franków, 43-46. Krościenko.
 • GARRIGOU-LAGRANGE, R. 1998. Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie. Tłum. z fr. T. Landy. Niepokalanów.
 • KOPEĆ, J. 1998. Ks. Franciszek Blachnicki jako promotor formacji liturgicznej kapłanów w Polsce. Roczniki Teologiczne 45(8), 75-113.
 • MAJEWSKI, M. 1988. Koncepcja katechezy w ujęciu ks. dra hab. Franciszka Blachnickiego. W: Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum poświęconego Założycielowi Ruchu „Światło – Życie”. Lublin 5-6 października 1987 r., 20-30. B.m.w.
 • MARCZEWSKI, M. 1997. Młodzież w Kościele w wizji ks. Franciszka Blachnickiego. Ateneum Kapłańskie 2(128), 180-188.
 • OGÓREK, P. 1999. Czy rzeczywiście nowe zesłanie Ducha Świętego. W: Niech zstąpi Duch Twój”, red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka, 269-292. Lublin.
 • SCHEEBEN, M. J. 1936. Die bräutliche Gottesmutter. Aus dem Handburg der Dogmatik herausgehoben und für weitere Kreise bearbeitet von G. Feckes. Freiburg.
 • SĘDEK, M. 2002. Drogi dojrzałości. Formacja w wybranych ruchach katolickich w Polsce: Ruch „Światło – Życie”, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Droga neokatechumenalna, ruch charyzmatyczny. Krościenko.
 • SŁOMKA, W. 1962. Próba ujęcia teologii ascetyczno-mistycznej jako teologii wychowania. Lublin.
 • SZCZEPANIEC, S. 1988. Służba liturgiczna. Założenia, cele i program formacji. W: Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum poświęconego Założycielowi Ruchu „Światło – Życie”. Lublin 5-6 października 1987 r., 106-116. B.m.w.
 • ŚW. TERESA OD JEZUSA. 1987. Dzieła. T. 2. Tłum. z hiszp. H. Kossowski. Kraków.
 • URBAŃSKI, S. 1993. Etapy rozwoju życia duchowego. W: Teologia
 • duchowości katolickiej, red. M. Igielski, 263-305. Lublin.
 • URBAŃSKI, S. 1999. Mistyka Ducha Świętego. W: „Niech zstąpi Duch Twój”, red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka, 325-344. Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3966b2a3-9f33-49be-93c7-2beaf78a556a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.