PL EN


2015 | 18 | 128-149
Article title

Rudolf Höss w wadowickim więzieniu. Ostatnie dni byłego komendanta Auschwitz

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Rudolf Hoess in Wadowice prison. The last days of the former Auschwitz commandant
Year
Issue
18
Pages
128-149
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
 • Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
 • Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu
 • Archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wadowicach
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • „Dziennik Polski”
 • Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, Oświęcim 1999
 • Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim 1995
 • Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego, tłum. W. Grzymski, oprac. A. Pankiewicz, Warszawa 1989
 • Baxter I., Komendant Rudolf Höss – twórca Auschwitz, Warszawa 2011
 • Bedyński K., Przedwojenni funkcjonariusze Straży Więziennej naczelnikami więzień w latach 1944-1949, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 1999, nr 24-25
 • Bedyński K., Przedwojenni funkcjonariusze Straży Więziennej w Departamencie Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1944-1954, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 2013, nr 80
 • Czech D., Kalendarz wydarzeń Auschwitz, Oświęcim 1992
 • Cyprian T., Sawicki J., Siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Poznań 1962
 • Deselaers M., Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz, Krakow 1999
 • Deselaers M., „I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia?”. Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi, Oświęcim 2014
 • Gass A., Rudolf Hoess komendant Auschwitz na szubienicy, „Focus Historia” 2007, nr 1
 • Gumkowski J., Kułakowski T., Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1967
 • Hojnacki B., Blaski i cienie PRL, Warszawa 2002
 • Kluz W. OCD, Czterdzieści siedem lat życia, Niepokalanów 1989
 • Kochański A., Polska 1944-1991. Informator historyczny, t. 1, Podział administracyjny. Ważniejsze akty prawne, decyzyjne i enuncjacje państwowe (1944-1956), Warszawa 1996
 • Kopka B., Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2002
 • Korkuć M., Ptak A., Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947, Kraków 2001
 • Lasik A., Ściganie, sądzenie i karanie członków oświęcimskiej załogi SS. Procedura. Zagadnienie winy i odpowiedzialności, „Zeszyty Oświecimskie”, 1995, nr 21
 • Leeb J., Trzecia Rzesza w świetle Norymbergii. Bilans tysiąca lat, Warszawa 1979
 • Oświęcim w oczach SS. Höss. Broad. Kremer, wybór i oprac. J. Bezwińska, D. Czech, Warszawa 1985
 • Pilichowski C., Ściganie i karanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. (Wybór dokumentów), Warszawa 1978
 • Rejkowska E., Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych i działalność Polski w ramach jej prac. Zarys problemu, „Studia Prawnoustrojowe”, 2013, nr 22
 • Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004
 • Witkowski M., Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. II). Kat z placu drzewnego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2014, nr 17
 • Wolsza T., W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina...1945-1956, Warszawa 2003
 • Wolsza T., Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa 2013
 • Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-397f07a1-c8e5-4feb-bab7-122e78cb8f9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.