PL EN


2013 | 2 | 2 | 43-55
Article title

Znaczenie rozwiązań opodatkowania dochodów przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą dla ich gospodarki finansowej

Authors
Content
Title variants
EN
The meaning of income tax solutions of the companies starting business for their financial situation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osoby fizyczne podejmując wyzwania związane z powołaniem do życia podmiotu gospodarczego stają w obliczu złożonego systemu prawno-organizacyjnego. Jednym z jego elementów jest system podatkowy, którego rozwiązania niewątpliwie wpływają na kondycję finansową podmiotu. Do zasadniczych decyzji podatkowych przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność generalnie należy identyfikacja źródeł dochodów i zastosowanie wobec nich właściwego rozwiązania podatkowego, a także wybór formy opodatkowania oraz korzystanie z preferencji podatkowych. Rozważania podjęte w artykule analizują wybrane kierunki decyzji podatkowych przedsiębiorców oraz wskazują na skutki ich realizacji dla sytuacji finansowej nowopowstałego przedsiębiorstwa.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
43-55
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Finansów, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1Maja 50, 40-287 Katowice, 32 257 74 00, bozena.ciupek@ue.katowice.pl
References
  • 1. Bogucki S. (2012) Kredyt podatkowy czyli bezużyteczne zwolnienie w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, w: Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka, Glumińska-Pawlic (red.), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice.
  • 2. Boroszewski P. (2010), Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • 3. Marciniuk J. (2012), Podatek dochodowy od osób fizycznych, Komen-tarz, wyd.13, C.H. Beck, Warszawa.
  • 4. Preferencje podatkowe w Polsce. Raport nr 2, (2011) Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  • 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.
  • 6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz. U. 2012, poz.361, z późn. zm.
  • 7. Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz. U. 2012, poz.1342.
  • 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz. Urz. WE L 379.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39860a2c-1807-4853-bcbc-ff0074f4ed4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.