PL EN


Journal
2018 | 4(20) | 29-42
Article title

PRAWNO-ADMINISTRACYJNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA RADIOFONII I TELEWIZJI W POLSCE

Authors
Content
Title variants
EN
LEGAL AND ADMINISTRATIVE DETERMINANTS OF BROADCASTING IN POLAND
Languages of publication
Abstracts
EN
This article is an attempt at defining legal and administrative determinants of broadcasting in Poland. The author has undertaken an analysis of the statutory tasks and system of broadcasting companies, including their executive (management boards), supervisory (supervisory boards) and advisory and consultative bodies (programme boards). He also provides details concerning the statutory requirements for the appointment and dismissal of the National Broadcasting Council and its principles of operation and rulemaking, with particular reference to several dozen regulations governing the media market in Poland.
Journal
Year
Issue
Pages
29-42
Physical description
Contributors
author
References
 • D. Grzelewska, Historia polskiej radiofonii w latach 1926−1989, w: Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, pod red. D. Grzelewskiej i in., Warszawa 2001, s. 211.
 • K. Pokorna-Ignatowicz, Spór polityczny wokół Telewizji Polskiej, w: Media. Władza. Prawo, pod red. M. Magoskiej, Kraków 2005, s. 41.
 • J. Galster, W. Szyszkowski, Z. Wasik, Z. Witkowski, Prawo konstytucyjne, Toruń 1995, s. 295.
 • Aktualne problemy reform konstytucyjnych, pod red. S. Bo¬żyka, Białystok 2013;
 • Systemy ustrojowe państw współczesnych, pod red. S. Bożyka, M. Grzybowskiego, Białystok 2012;
 • Konstytucja, ustrój polityczny, system organów państwowych. Prace ofiarowane profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, pod red. S. Bożyka, A. Jamroza, Białystok 2010.
 • S. Piątek, Problemy ustawowej regulacji radiofonii i telewizji, „Państwo i Prawo” 1(1990), s. 102−111.
 • M. Rakowski, Uwagi o ustawowej regulacji instytucji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, „Państwo i Prawo” 10(1996), s. 58–59.
 • K. Ciara, Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji a proces dostosowywania prawa do standardów europejskich, w: Polskie media w jednoczącej się Europie. Szanse i wyzwania, pod red. I. Dobosz, B. Zając, Kraków 2006, s. 103−104.
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, Dz.U. Nr 54, poz. 307.
 • J. Galster, W. Szyszkowski, Z. Wasik, Z. Witkowski, Prawo konstytucyjne, s. 296.
 • I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2006, s. 83.
 • Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006, s. 170.
 • Art. 2. ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, Dz.U z 2016 r., poz. 929.
 • W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2009, s. 232.
 • R. Piotrowski, Polski ustrój państwowy, Warszawa 2000, s. 115.
 • M. Romanowski, Wolność słowa w mediach elektronicznych, Warszawa 2003, s. 179.
 • J. Szymanek, Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji, „Państwo i Prawo” 8(2007), s. 26.
 • J. Sobczak, Prawo środków masowej informacji: prasa – radio – telewizja, Toruń 1999
 • R. Chruściak, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Warszawa 2007, s. 424
 • I. Kawka, Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problemy prawne, Kraków 2006, s. 237.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2018 r., poz. 1954.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-398c9dbf-fb98-4564-9488-58915abc9de7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.