PL EN


2018 | 509 | 134-145
Article title

Podstawowe instrumentarium konkurencji bezpośredniej na rynku telewizyjnym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Program i audytorium to podstawowe instrumentarium konkurencji bezpośredniej na rynku telewizyjnym. Obecnie jest obserwowana fragmentacja popytu na ofertę programową stacji telewizyjnych, ciągły przepływ widzów pomiędzy różnymi audycjami, kanałami i mediami. W warunkach wzrastającej konkurencji nadawcy uważnie śledzą zmiany w stylu odbioru społecznego treści telewizyjnych, aby dotrzeć do jak najliczniejszej widowni, a równocześnie poszukują kreatywnych rozwiązań w zakresie tworzenia i upowszechniania treści. Dlatego m.in. oferują dostępność do programu na innych urządzeniach niż tradycyjny odbiornik telewizyjny. Współczesny widz coraz częściej korzysta z kilku urządzeń równocześnie, a odbiór jest przesunięty w czasie w stosunku do nadawania. W artykule przedstawiono ofertę programową i widownię głównych nadawców telewizyjnych na polskim rynku, zdefiniowano podstawowe obszary konkurencji i jej uwarunkowania. W analizie wykorzystano źródła wtórne, głównie dane stacji i wyniki badań telemetrycznych z lat 2013-2017. Zastosowano metodę analizy porównawczej, a jej wyniki przedstawiono w formie graficznej i opisowej.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39943472-7d84-44cf-9b1e-cbf2771cf46a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.