PL EN


2006 | 2/2006 (12) | 25-37
Article title

Zarządzanie procesem farmakoterapii

Authors
Content
Title variants
EN
Pharmacotherapy Process Management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor proponuje, aby model procesu farmakoterapii, przedstawiony jako sekwencja procesów decyzyjnych i monitorowanego procesu wykonawczego, potraktować jako narzędzie ułatwiające wielopłaszczyznowe analizowanie i usprawnianie tego procesu. Przedstawia też w oparciu o proponowany model różne warunki realizacji procesu farmakoterapii, wprowadza szereg klasyfikacji czynników determinujących różne typy procesu farmakoterapii, wprowadza pojęcia farmakoterapii bezpośredniej oraz farmakoterapii pośredniej - przerywanej i prezentuje szereg wniosków mających służyć poznaniu i usprawnianiu procesu farmakoterapii. Wnioski te ujmuje w dwóch grupach: I - dotyczące możliwości wykorzystania proponowanego modelu procesu farmakoterapii, II - dotyczące klasyfikacji procesów farmakoterapii i wskazania zasadniczych kierunków działań usprawniających racjonalizację tych procesów.
EN
The author suggests that the model of the pharmacotherapy process, presented as a sequence of decision-making processes and monitored executive process, should be treated as a tool facilitating multidimensional analysis and facilitation of that process. The author also presents, based on the proposed model, various conditions of implementation of the pharmacotherapy process, introduces a series of classification of factors determining various types of the pharmacotherapy process, introduces the terms of direct and indirect-interrupted pharmacotherapy, and presents a series of conclusions to learn and facilitate the pharmacotherapy process. The conclusions are divided into two groups: I - regarding the possibility of using the proposed model of the pharmacotherapy process, II - regarding classification of the pharmacotherapy process and determination of basic directions of activities facilitating rationalisation of those processes.
Keywords
Year
Issue
Pages
25-37
Physical description
Dates
published
2006-06-15
Contributors
  • Akademia Medyczna w Warszawie
References
  • Krówczyński, L. i A. Danek. (red.) 1982. Zarys farmacji klinicznej, Warszawa: PZWL.
  • Łazowski, J. 2004. Opieka farmaceutyczna. Biuletyn NIA nr specjalny, styczeń 2004.
  • Paprocki, M. 2005. Ekonomika farmacji dla farmaceutów i lekarzy. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 2, s. 70-77.
  • Paprocki, M. 2005. Wzrost wydatków na leki jako czynnik zagrażający stabilności systemu finansów publicznych państwa. Problemy Zarządzania-ekonomia sektora publicznego. nr 4, s. 227-244.
  • Sieradzki, E. (red.) 2004. Opieka Farmaceutyczna w praktyce aptecznej, Warszawa: AM w Warszawie. s. 7-26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39951bb3-43a1-435f-b166-5982be63ca19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.