PL EN


Journal
2017 | 4(16) | 67-78
Article title

PRORODZINNE I PROSPOŁECZNE POSTAWY I DZIAŁANIA CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE JAKO WKŁAD W BUDOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO W I–III WIEKU

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the first three centuries of Christianity the concern for the common good, including not only the individual but the entire religious and culturally diverse community, was not in the interest of the followers of Christ. All the more so because Christians in many circles were perceived negatively, seeing in their existence and action the threat to the existing religious, social and political order. Yet the contribution of Christians to the building of common good in the first centuries is very evident, although due to the relatively small community that the followers of Christ in the Empire community seem to be small. It is important, however, that the goals of their actions were not in conflict with the best interests of the Empire community. An important question in this context is: what good or values did Christians consider individual and common to all the inhabitants of the Empire? They include such good things as the protection of every life, the one and indissoluble marriage, the hospitality and the support of the poor, and in relation to society and the Empire, Christians have declared themselves supporters of peace, emphasized the honesty in paying taxes and tributes imposed by law, justice in human relations. The purpose of this article is to point out some of the activities of Christians in the first two centuries, supporting the family and community in which Christians lived, as a manifestation of concern for the common good. Information on these activities is found in many of the works of Christians born in this period, which have survived to our times.
Journal
Year
Issue
Pages
67-78
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
References
 • 1. Arystoteles, Etyka nikomachejska,1094 a, przeł. D. Gromska, Warszawa 1982, s. 2:
 • 2. Hermas, Pastor, 50, 1−5, przeł. A. Świderkówna, BOK 10, s. 248
 • 3. Ad Diognetum 5, 1− 6, 8, przeł. A. Świderkówna, BOK 10, s. 341−343
 • 4. E. Norelli, I cristiani «anima del mondo». L’A Diogneto nello studio dei rapporti tra cristianesimo e impero, s. 51−71.
 • 5. M. Starowieyski, Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni, Kraków 2015, s. 156−159 Lactantius, Epitome Divinarum Institutionum ad Pentadium Fratrem, 59, przeł. J. Czuj, POK 16, s. 139;
 • 6. B. Daley, The Hope of the Early Church: A Handbook of Patristic Eschatology, Cambridge 1991, s. 65−68.
 • 7. Barnabas, Epistula, 19, 4, przeł. A. Świderkówna, BOK 10, s. 197.
 • 8. Didache, 2, 2, przeł. A. Świderkówna, BOK 10, s. 33−34.
 • 9. Melito Sardensis, De Pascha, 52, przeł. A. Świderkówna, BOK 10, s. 318.
 • 10. Justinus Martyr, I Apologia, 4,1−4, 3, przeł. L. Misiarczyk, w: Pierwsi apologeci greccy, oprac. J. Naumowicz, BOK 24, Kraków 2004, s. 274.
 • 11. Athenagoras, Supplicatio pro christianis, 35, przeł. S. Kalinkowski, s. 78.
 • 12. M. Starowieyski, Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 22(2009), z. 1, s. 129−130.
 • 13. Iustinus Martyr, Apologia, I, 29, 1, przeł. L. Misiarczyk, BOK 24, s. 227,
 • 14. F. Delpini, Nella tradizione cristiana la condanna del divorzio, „Ambrosius”, 42(1966), s. 17−20.
 • 15. Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami, 33, s. 76;
 • 16. H. Crouzel, ‘Selon les lois établies par nous’ d’Athénagore, Supplique, chap. 33, „Bulletin de Litterature Ecclésiastique” 76(1975),s. 213−217;
 • 17. P.A. Gramaglia, Personificazioni e modelli del femminile nella tradizione della cultura classica a quella cristiana, w: G. Galli (a cura di), Interpretazione e personificazione. Personificazioni e modelli del femminile, Atti del non colloquio sulla interpretazione (Macerata 6−8 aprile 1987), Genova 1988, s. 17−164;
 • 18. G. Sfameni Gasparro, Matrimonio e famiglia nie Padri del II e III secolo, s. 196;
 • 19. L. W. Barnard, Athenagoras: A Study in Second Century Christian Apologetic, s. 171–176.
 • 20. Clemens Alexandrinus, Stromata, II, 137, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, t. I, s. 220;
 • 21. J.-P. Broudéhoux, Mariage et chez Clément d’Alexandrie, Paris 1970, s. 83−84.
 • 22. Clemens Alexandrinus, Stromata, II, 142, 2, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, t. I, s. 224;
 • 23. J. Whittaker, Christianity and Morality in the Roman Empire, s. 213−215.
 • 24. H. Crouzel, L’Église primitive face au divorce. Du premier au cinquième siècle, Paris 1971, s. 96−97.
 • 25. Clemens Alexandrinus, Stromata, III, 71, 4, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, t. I, s. 270:
 • 26. C. Mazzucco, Dignità del matrimonio e della famiglia nella riflessione patristica, s. 46.
 • 27. Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum, 1, 15, 4−5, przeł. L. Misiarczyk, w: Pierwsi apologeci greccy, s. 450
 • 28. Origenes, Contra Celsum, 8, 56, przeł. S. Kalinkowski, s. 414;
 • 29. L. Troiani, Il Giudeo di Celso, : Discorsi di verità. Paganesimo, giudaismo e cristianesimo a confronto nel Contro Celso di Origene. Atti del II convegno del gruppo italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina, a cura di L. Perrone, s. 115−128.
 • 30. Ad Diognetum 5, 1, przeł. A. Świderkówna, BOK 10, s. 341.
 • 31. Justinus Martyr, I Apologia, 17,1, przeł. L Misiarczyk, w: Pierwsi apologeci greccy, s. 219.
 • 32. Tertullianus, Apologeticus, 42, 9, przeł. J. Sajdak, s. 174.
 • 33. W. Myszor, Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Katowice 2005, s. 72.
 • 34. Justinus Martyr, I Apologia, 14,3, przeł. L Misiarczyk, w: Pierwsi apologeci greccy, s. 216:
 • 35. S. Strękowski, Imperium Rzymskie w koncepcjach historiozoficznych Tertuliana, w: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, pod red. J. Naumowicza, I. Salamonowicz-Górskiej,
 • 36. S. Strękowskiego, „Studia Antiquitatis Christianae”, 15(2001), s. 177−190.
 • 37. A. D’Alès, La Théologie de Tertullien, ss. 392−396.
 • 38. R. Braun, Christianisme et pouvoir impérial d’après Tertullien, w: Aspects de l’oeuvre de Tertullien, Toulouse, 1990, s. 61.
 • 39. Cyprianus, De oratione dominica, 8, przeł. J. Czuj, w: Św. Cyprian, Pisma, POK 19, s. 230.
 • 40. Bp J. Śrutwa, Chrześcijaństwo a pokój na przestrzeni dziejów, w: Teologia pokoju, pod red. S.C. Napiórkowskiego, Niepokalanów 1988, s. 70n.
 • 41. J. Śrutwa, Majątek Kościelny i jego funkcja społeczna w Afryce łacińskiej II−V wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 28(1981), z. 4, s. 5−28.
 • 42. Vita Caecilii Cypriani, przeł. J. Czuj, w: Św. Cyprian, Pisma, POK 19, s. 64−65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39a05f91-de8f-496d-ab6f-57d9940de60e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.