PL EN


Journal
2013 | 6 | 291-318
Article title

Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju wspólnot lokalnych w Polsce w latach 2007 – 2013 (na przykładzie gminy Szczebrzeszyn)

Content
Title variants
The European Union Funds and their impact on Polish local communities between 2007-2013 (on the example of Szczebrzeszyn)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka spójności (strukturalna) jest obecnie jednym z najistotniejszych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej obok jednolitego rynku wewnętrznego i integracji walutowej. Polityka ta jest kluczowym elementem integracji europejskiej i rozwoju gospodarczego Wspólnoty Europejskiej. W jej ramach realizowane są projekty i istotne zadania finansowe Unii Europejskiej, wszystkich członków, a także regionów, samorządów itp. Interwencje regionalne i horyzontalne funduszy unijnych dotyczą przede wszystkim zadań związanych z przekształcaniem i rozwojem nowoczesnej infrastruktury. Fundusze unijne posiadają środki na działania ochronne. Ich zastosowanie ma przede wszystkim przyczynić się do wzrostu konkurencyjności krajów, regionów i gmin, a także ogólnego rozwoju wewnętrznego. Realizowane projekty w sposób znaczący ułatwiają życie mieszkańcom gmin i regionów Polski a w tym mieszkańcom gminy Szczebrzeszyn.
EN
Aside from the single market policy and monetary integration, the cohesion policy is nowadays one of the most vital aspects of EU’s operations. That policy, its projects and financial aims, are the key element of the European integration and the economic development of the European Community, member states, regions and local communities. Regional efforts and horizontal European funds concern pre-eminently the tasks associated with transformation and the development of the modern infrastructure. European funds hold the means for protective activities as well. Their application, in the first place, contributes to the growth of competitiveness among the countries, regions and municipalities, as well as the overall internal progress. These programmes contribute in a significant manner to the development of Polish municipalities and regions, including the municipality of Szczebrzeszyn
Journal
Year
Issue
6
Pages
291-318
Physical description
Artykuł
Dates
published
2013-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39a6cdff-7e4e-4a04-ab0f-1bf466785e5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.