PL EN


Journal
2008 | 17 | 1-29
Article title

Wyrażenia okazjonalne jako wyrażenia funkcyjne w semantyce Gottloba Fregego

Content
Title variants
EN
Occasional expressions as functional expressions in Gottlob Frege's semantic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiam w artykule nowy sposób, w jaki można zintegrować wyrażenia okazjonalne z semantyką Fregego. Główną tezą artykułu jest: da się zbudować taką interpretację, która jest w pełni „fregowska” oraz dla której przestają być istotne kontrprzykłady podane przez Perry’ego i Kaplana. W myśl tej interpretacji wyrażenia okazjonalne są wyrażeniami funkcyjnymi nazywającymi funkcje pierwszego rzędu określone na przedmiotach. Takie wyrażenia funkcyjne wzięte łącznie z przedmiotami tworzą tzw. hybrydyczne nazwy własne. Argumentuję, że wymóg Fregego, by funkcje posiadały wartość dla każdego argumentu, nie jest dobrze uzasadniony dla funkcji nazwotwórczych (a więc można byłoby uważać je za funkcje częściowe, tak że nie każdy przedmiot mógłby być ich argumentem). W drugiej części artykułu przedstawiam propozycję strukturalnej analizy wyrażeń okazjonalnych oraz podaje definicje ich dziedzin.
EN
In the article I present a new way to integrate occasional expressions into Frege's semantic. The principal thesis of the article is that it is possible to construct an interpretation that is fully Fregean and which is immune to the counterexamples put forward by Perry and Kaplan. According to this interpretation occasional expressions are functional expressions that name first-order functions specified on objects. Such functional expressions taken together with the objects constitute so-called hybrid proper names. I argue that Frege's requirement that functions possess a value for every argument is not well justified for name-forming functions (and thus they can be considered to be partial functions, so that not every object can be their argument). In the second part of the article I present a proposal for the structural analysis of occasional expressions and I offer a definition of their domains.
Keywords
Journal
Year
Issue
17
Pages
1-29
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Frege [1984] – G. Frege, Collected Papers on Mathematics, Logic, and Philosophy, red. B. McGuinness, tłum. M. Black, V. H. Dudman, P. Geach, H. Kaal, E.-H. W. Kluge, B. McGuinness, R. H. Stoothoff, Basil Blackwell, Oxford 1984.
 • Frege [1980] – G. Frege, Philosophical and Mathematical Correspondence, red. G. Gabriel, H. Hermes, F. Kambartel, C. Thiel, A. Veraart, Wybór listów ze zbioru Gabriel i inni [1976] red. B. McGuinness, tłum. H. Kaal, University of Chicago Press, Chicago 1980.
 • Frege [1979] – G. Frege, Posthumous Writings, red. H. Hermes, F. Kambartel, F. Kaulbach, The University of Chicago Press, Chicago 1979.
 • Frege [1977] – G. Frege, Pisma semantyczne, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1977.
 • Frege [1967] – G. Frege, (Anmerkungen zu) Philip E. B. Jourdain, The Development of the Theories of Mathematical Logic and the Principles of Mathematics: Gottlob Frege, [w:] Kleine Schriften, red. I. Angelelli, Olms, Hildesheim 1967, s. 334-341.
 • Frege [1964] – G. Frege, The Basic Laws of Arithmetic. Expositions of the System, tłum. i red. M. Furth, University of California Press, Berkeley 1964.
 • Frege [1952] – G. Frege, Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. red. i tłum. P. Geach, M. Black, Blackwell, Oxford 1952.
 • Frege [1950] – G. Frege, The Foundations of Arithmetic. A logico-mathematical enquiry into the concept of number, tłum. J. L. Austin, Basil Blackwell, Oxford 1950.
 • Blutner, Hendriks, de Hoop, Schwartz [(2004] – R. Blutner, P. Hendriks, H. de Hoop, O. Schwartz, When Compositionality Fails to Predict Systematicity. Wersja elektroniczna: http://odur.let.rug.nl/~hendriks/aaai04.pdf
 • Dummett [1981] – M. Dummett, The Interpretation of Frege’s Philosophy, Duckworth, London 1981.
 • Dummett [1973] – M. Dummett, Frege. Philosophy of Language, The Trinity Press, Worcester and London 1973.
 • Dummett [1956] – M. Dummett, Note: Frege on Functions, „The Philosophical Review”, Vol. 65, No. 2 (April 1956), s. 229-230.
 • Evans [1997] – G. Evans, Understanding Demonstratives, [w:] Readings in the Philosophy of Language, red. P. Ludlow, MIT Press, Cambridge, MA 1997, s. 717-744.
 • Harcourt [1999] – E. Harcourt, Frege on ‘I’, ‘Now’, ‘Today’ and Some Other Linguistic Devices, „Synthese” (121) 1999, s. 329-356.
 • Harcourt [1993] – E. Harcourt, Are Hybrid Proper Names the Solution to the Completion Problem? A reply to Wolfgang Künne, „Mind – New Series”, Vol. 102, No. 406 (April 1993), s. 301-313.
 • Heck [2002] – R. G. Heck, Jr., Do Demonstratives Have Senses?, „Philosophers’ Imprint”, Vol. 2, No. 2, 2002.
 • Janssen [2004] – T. M. V. Janssen, Frege, Contextuality and Compositionality. Wersja elektroniczna: http://www.ozsl.uu.nl/articles/Janssen02.pdf
 • Kaplan [1997] – D. Kaplan, Demonstratives, [w:] Readings in the Philosophy of Language, red. P. Ludlow, MIT Press, Cambridge, MA 1997, s. 481-563.
 • Kripke [1980] – S. Kripke, Naming and Necessity, Blackwell, Oxford 1980.
 • Künne [1992] – W. Künne, Hybrid Proper Names, „Mind – New Series”, Vol. 101, No. 404 (October 1992), s. 721-731.
 • Levin [2006] – J. Levin, Analysis, Abstraction Principles, and Slingshot Arguments, „Ratio” (new series) XIX, 1 March 2006, s. 43-63.
 • Pelletier [2002a] – F. J. Pelletier, Did Frege Believe Frege’s Principle?, „Journal of Logic, Language and Information” (10) 2002, s. 87-114.
 • Pelletier [2002b] – F. J. Pelletier, On An Argument Against Semantic Compositionality, University of Alberta 2002. Wersja elektroniczna: http://www-csli.stanford.edu/~john/PHILPAPERS/using.htm
 • Perry [2001] – J. Perry, Reference and Reflexivity, [w:] J. Perry, Reference and Reflexivity, CSLI Publications 2001. Wersja elektroniczna: http://csli-publications.stanford.edu/site/1575863103.html
 • Perry [1995] – J. Perry, The Self. Wersja elektroniczna: http://www-csli.stanford.edu/~jperry/PHILPAPERS/self-enc.pdf
 • Perry [1977] – J. Perry, Frege on Demonstratives, „The Philosophical Review”, Vol. 86, No. 4. (Oct., 1977), s. 474-497.
 • Perry & Israel [1994] – J. Perry, D. Israel, Where Monsters Dwell. Wersja elektroniczna : http://www-csli.stanford.edu/~jperry//PHILPAPERS/monsters.pdf
 • Speaks [2007] – J. Speaks, Double-indexing and the Kaplan Semantics for Indexicals. Wersja elektroniczna: www.nd.edu/~jspeaks/courses/93515/handouts/double-indexing-Kaplan.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39a97f8b-92ab-4d87-ae44-0790cc664ff8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.