PL EN


2020 | 47 | 7(556) | 33-36
Article title

MINIMUM EGZYSTENCJI ORAZ MINIMUM SOCJALNE W 2019 R. DANE ŚREDNIOROCZNE

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS AND SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR 2019.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents estimates of Subsistence minimum as well as Social minimum baskets based on average prices of 2019. Both indicators are important for assessing the well-being of households. Subsistence minimum defines the lowest possible level of consumption allowing the households to survive, while Social minimum defines a model category allowing the minimum level of decent life, necessary for social integration. Between these two extremes there is a sphere of scarcity. In 2019, the minimum subsistence rate in a one-person household increased by 4.3% and the minimum subsistence rate by 3.8%, with the inflation rate of 2.3%. Under these conditions, various poverty indicators in Poland have decreased compared to 2018.
PL
Artykuł prezentuje szacunki minimum egzystencji i minimum socjalnego w 2019 r. Oba te wskaźniki są ważne dla oceny kondycji gospodarstw domowych. Minimum egzystencji wyznacza modelowy sposób zaspokojenia potrzeb na minimalnym poziomie, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia. Z kolei minimum socjalne przedstawia modelowe koszty utrzymania gospodarstw domowych, którym zaczyna zagrażać sfera niedostatku. Między tymi dwoma ekstremami roztacza się, w różnych obliczach, sfera niedostatku. W 2019 r. minimum egzystencji w gospodarstwie 1-osobowym wzrosło o 4,3%, a minimum socjalne o 3,8%, przy inflacji 2,3%. W tych warunkach różne wskaźniki ubóstwa w Polsce zmniejszyły się w stosunku do 2018 r.
Year
Volume
47
Issue
Pages
33-36
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
  • Deniszczuk, L., Kurowski, P., Styrc, M., 2007. Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej. Warszawa: IPiSS.
  • Deniszczuk, L., Sajkiewicz, B., 1997. Kategoria minimum egzystencji. W: S. Golinowska, red. Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie. Warszawa: IPiSS.
  • Golinowska, S., 1996. Polska bieda. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie. Warszawa: IPiSS.
  • Golinowska, S., red. 1997. Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie. Warszawa: IPiSS.
  • Golinowska, S., 2018. O polskiej biedzie w latach 1990–2015, Definicje, miary, wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • GUS, 2019. Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 r., Informacja sygnalna. Warszawa: GUS.
  • GUS, 2020. Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2019 r. Informacja sygnalna. Warszawa: GUS.
  • Kurowski, P., 2019. Rola progów minimalnej konsumpcji w polityce społecznej w Polsce. Polityka Społeczna, nr 4, s. 43–48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39b4ad5d-9514-4441-87dc-5e28355960df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.