PL EN


2010 | 52 | 67-84
Article title

Motyw cherubina w ukraińskich drukach Iwana Fiodorowa. Propozycja interpretacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
52
Pages
67-84
Physical description
Contributors
author
References
 • Anioły i diabły wobec dzieci, pod red. Janusza Stanka, Anny Kurzei, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Bachelard G., Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1975.
 • Baldock J., Symbolika chrześcijańska, Poznań: Rebis, 1994.
 • Bank, A.V., L'art byzantin: dans les musées de l"Union Soviétique, Léningrad: Éditions d'Art Aurora, 1977.
 • Biedermann H., Leksykon symboli, wyd. 2., Warszawa: "Muza", 2001.
 • Dąbrowski E., Podręczna encyklopedia biblijna, Poznań: Księg. św. Wojciecha [1959], s. 52.
 • Encyklopedia katolicka. T. 1, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985.
 • Encyklopedia katolicka. T. 3, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985.
 • Filatov V.V., Kratkij ikonopisnyj illûstrirovannyj slovar': kniga dlâ učaŝihsâ, Moskva: "Prosveŝenie", 1996.
 • Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa: Pax, 1999.
 • Gębarowicz M., Iwna Fiodorow i jego działalność w latach 1569-1583 na tle epoki, cz. 2, Opiekunowie i współpracownicy, „Roczniki Biblioteczne” 1969, R. 13, z. 3 -4 , s. 393-468.
 • Glëbus, A., Slovar' simvolov i znakov, [avtor-sost. Vladimir Vâčeslavovič Adamčik], Moskva: AST; Minsk: "Harvest", 2006, s. 212-213.
 • Guardini R., Aniołowie. Rozważania teologiczne, Kraków: Salwator, 2003.
 • Ìsaêvič Â.D., Poslednije gody diejatielnosti Iwana Fiodorowa (K 400-letiju knigopieczatanija na Ukrainie), „Kniga: issledovaniâ i materialy / Vsessoûznaâ Knižnaâ Palata Issledowanija i matieriały” 1974, Sb. 29, s. 79-97.
 • Jaskóła P., Stwórcze dzieło Boga, Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO, 2002.
 • Kawecka-Gryczowa A., Korotajowa K., Krajewski W., Drukarze dawnej Polski: od XV do XVIII wieku, z. 6, Małopolska - Ziemie Ruskie, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich; Kraków: Wydaw. PAN, 1960.
 • Kisielew N.P., Nabornyje ukraszenija w izdanijach Iwana Fiodorowa, „Kniga: issledovaniâ i materialy / Vsessoûznaâ Knižnaâ Palata, 1964, Sb. 9, s.69-76.
 • Koliada G.I., Rabota Iwana Fiodorowa nad tekstami Apostoła i Czasownika i wopros o jego uchodie na Litwu, „Trudy Otdela Drevnerusskoj Literatury” 1961, T. 17, s. 225-254.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, wyd. 2., Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987.
 • Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1990.
 • Mic'ko I.Z., Nowyje dokumienty o priebywanii Iwana Fiodorowa na Wołyni, [w:] Biełorusskij proswietitiel Francisk Skorina i naczalo knigopieczatanija w Biełorussii i Litwie, pod red. kol. E.S. Lichtiensztiejn [et al.], Moskwa 1979, s. 192-195.
 • Nemirovskij E.L., Chekanov A.A., Ivan Fedorov, około 1510–1583, Moskwa: Izd-vo "Nauka", 1985.
 • Panteghini G., Aniołowie i demony. Powrót do tego, co niewidzialne, Kraków: Wydaw. "Bratni Zew", 2001.
 • Pietro Perugino, „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło” 1999, nr 45, s. 12.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 3 popr., Poznań; Warszawa: Pallottinum, 1980.
 • Plato, Platona Fajdros, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.
 • Pseudo-Dionizy Areopagita, Hierarchia niebiańska. Hierarchia kościelna, Kraków: Znak, 1999.
 • Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne. Imiona Boskie. Teologia mistyczna. Listy, Kraków: Znak, 1997.
 • Rafael, oprac. Juliusz A. Chrościcki, Berlin: Henschelverlag; Warszawa: Arkady, 1972.
 • Rodewyk A., Stoją cali w świetle. Rzecz o aniołach, Kraków: Wydaw. Księży Sercanów, 1999.
 • Rojek M., Angelologia i demonologia. Skrypt dla studentów teologii, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 1999.
 • Różycka-Bryzek A., Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 • Sauch P.J., Kniaź’ Wasil’-Kostiantin Ostroz’kyj, Riwne 2002, s. 134-135.
 • Serczyk W., Historia Ukrainy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 • Stanek B., Wizerunek anioła-dziecka w sztuce zachodnioeuropejskiej, [w:] Anioły i diabły wobec dzieci, pod red. Janusza Stanka, Anny Kurzei, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007, s. 129-143.
 • Strycharska-Brzezina M., Kozak ukraiński. Studium językowe, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2005.
 • Ward L., Steeds W., Anioły. Wizerunki istot niebiańskich w sztuce, Warszawa: "Arkady", 2005.
 • Zapasko Â., Mistec'ka spadšina Ivana Fedorova, L'vìv: Vidavnictvo pri L'vìvs'komu Deržavnomu Unìversitetì, 1974.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39b4bb35-0a15-48ca-8d2c-ddfff24c5a0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.