PL EN


2015 | 3 | 219-235
Article title

Wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego w Ameryce Północnej na łamach polskich czasopism uchodźczych

Content
Title variants
Selected aspects of polish higher education in North America in the columns of polish émigré publications
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents selected aspects of Polish higher education in North America as reported in the columns of the Polish émigré newspapers „Dziennik Polski” („Polish Daily”) and „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” („Polish Daily and Soldier’s Daily”), which have been published in the UK since 1941. Among other things, information was published about the preparations for Copernicus Days in the USA. Articles about all phenomena serving the manifestation and propagation of Polish academic (Fundacja Kościuszkowska, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, Instytut im. Józefa Piłsudskiego, Instytut Polski w Chicago) and cultural (Polski Instytut Sztuki i Nauki w Nowym Jorku) achievements in the USA were published, as well pieces on actions undertaken to sustain Polish education and keep Polish language in schools and universities. Activities of the Polish Studies Chair at Columbia University in New York were reported on regularly, including a scandal regarding the university accepting a dotation from the communist government in Warsaw, which resulted in the resignation of Arthur Prudden Coleman in protest in 1948.
Year
Issue
3
Pages
219-235
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • 12-lecie Polskiego Instytutu Naukowego w USA na Uniwersytecie Columbia, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1954, nr 120.
 • 25-lecie Fundacji Kościuszkowskiej w USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 256.
 • 300-lecie ślubów Jana Kazimierza, Nowojorski Komitet Uczczenia pod egidą Polskiego Instytutu Historycznego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 201.
 • Affidavity dla studentów polskich. American Committee for Resettlement of Polish D.P., „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 14.
 • Ameryka w hołdzie Kopernikowi, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 296.
 • Bywalec, Podsłuchane, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 40.
 • Bywalec, Podsłuchane, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 51.
 • Bywalec, Podsłuchane, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 159.
 • Bywalec, Podsłuchane, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 229.
 • Bywalec, Podsłuchane, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1952, nr 115.
 • Carter w obronie Brzezińskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1978, nr 148.
 • Centrum Studiów Środkowo-Europejskich zbiera materiały o sytuacji za żelazną kurtyną, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 203.
 • Co dalej z polską katedrą?, „Nowy Świat”, 14 VII 1948.
 • Ćwierćwiecze katedry polskiej na Uniwersytecie Columbia, „Dziennik Polski”, 1941, nr 400.
 • Delegacja Polonii Amerykańskiej u Eisenhowera, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1952, nr 180.
 • Do Monachium z wykładem prof. Tadeusz Sulimirski – archeolog, dziekan Wydziału
 • Humanistycznego PUNO, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 88.
 • Doktorat H.C. dla prof. Haleckiego na Uniwersytecie Katolickim w Chicago, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 68.
 • Dyplomy PUNO w Chicago, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1982, nr 2.
 • Działalność Uniwersytetu Columbia ma zbadać Komisja Kongresu USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 249.
 • Dziennikarze polscy w USA, „Dziennik Polski”, 1942, nr 513.
 • Echa uroczystości Kopernikańskich na Bliskim Wschodzie, „Dziennik Polski”, 1943, nr 890.
 • Estreicher K., Medal Kopernika, czyli odnajdywanie rzeczy znanych, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1015.
 • Fiut A., Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków, 1981.
 • Fundacja Kościuszkowska dla nauki polskiej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 26.
 • Hrabyk K., Język polski w Stanach Zjednoczonych, „Orzeł Biały”, 1951, nr 7 (450).
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1946, nr 133.
 • Instytut Polski w Tel-Avivie, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1062.
 • Kombatant Polski na Obczyźnie. Przedłużono prawo pobytu studentom polskim w USA,
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 104.
 • Kombatant Polski na Obczyźnie. Studenci nasi w Stanach Zjednoczonych głoszą prawdę o Polsce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 51.
 • Kombatant Polski na Obczyźnie. Studenci polscy w USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 45.
 • jolanta Chwastyk-Kowalczyk231
 • Konferencja historyków 29–31 X 1943 w New York, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1023.
 • Koniec upokarzającej dotacji. Katedrę prof. Kridla będzie opłacał Uniwersytet Columbia, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1954, nr 130.
 • Krzesiński A. J., Is modern culture doomed?, New York, 1942.
 • Ku czci Kopernika w St. Zjednoczonych, „Dziennik Polski”, 1943, nr 883.
 • Leopold Infeld zrezygnował z katedry w Toronto, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 227.
 • Leszczyc Z., Światło w obozach. Polscy internowani w Szwajcarii nie marnują czasu, „Dziennik Polski”, 1943, nr 882.
 • List z Kanady, „Dziennik Polski”, 1941, nr 183.
 • Luty – miesiącem Wolnej Nauki Polskiej na Obczyźnie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1987, nr 35.
 • M. K., Pomnik M. Kopernika w 400-lecie, „Dziennik Polski”, 1943, nr 880.
 • M. N., Kto i dlaczego uczy się po polsku na Kanadyjskim Uniwersytecie? W Centrum
 • Studiów Słowiańskich na Uniwersytecie w Montrealu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1953, nr 16.
 • Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, red. B. Klimaszewski, Warszawa, 1992.
 • Manifestacyjna ustawa amerykańska w 400-lecie śmierci Kopernika stanu New Yersey, „Dziennik Polski”, 1943, nr 848.
 • Matematycy polscy w USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1978, nr 42.
 • Miłosz C., Abecadło Miłosza, Kraków, 1997.
 • Nauka polska w Ameryce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 77.
 • Naukowcy polscy w Kanadzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1957, nr 43.
 • Naukowcy polscy w USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1954, nr 291.
 • Niemcy przegrali wojnę o Kopernika, „Dziennik Polski”, 1943, nr 883.
 • Nowak J., Jeden dzień w życiu Zbigniewa Brzezińskiego, „Dziennik Polski i Dziennik
 • Żołnierza”, 1979, nr 154, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 26.
 • Obchody Dni Kopernika, „Dziennik Polski”, 1943, nr 796.
 • Odczyt studenta polskiego w USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 276.
 • Oddział Instytutu Polskiego w Chicago – 7.1.1945 otwarto Instytut Polski Sztuki i Nauki
 • w Nowym Jorku, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1945, nr 13.
 • Od redakcji. Piotr Mazur, który od 3 lat komentuje w gazecie sytuację i wydarzenia
 • w Kraju, podjął się wykonania dla Instytutu Studiów Spraw Rosyjskich na Uniwersytecie w Harvard pracy naukowej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1978,
 • nr 201, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 31.
 • Orędzie Prezydenta RP w 400 rocznicę śmierci Kopernika, „Dziennik Polski”, 1943, nr 885.
 • Ośrodek studiów otwarty w Nowym Jorku skupi działaczy i uczonych na wygnaniu,
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 149.
 • Oświadczenie Północno-Amerykańskiego Studium Spraw Polskich, „Dziennik Polski
 • i Dziennik Żołnierza”, 1980, nr 309, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 52.
 • Patkowski S., O pomoc dla studentów polskich prosi SPK uczelnie amerykańskie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 64.
 • Podróż naukowa gen. Zająca do USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1955, nr 41.
 • Polacy na szerokim świecie, „Dziennik Polski”, 1942, nr 483.
 • Polacy w świecie. Stany Zjednoczone – Wielki Kongres Naukowy w Ameryce. Instytut
 • Polski w Nowym Jorku, „Orzeł Biały”, 1974, nr 120 (1267).
 • Polacy z Indii będą studiować w USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 33.
 • Polonica Zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku, red. J. Wilgat, Warszawa, 1975, t. 1.
 • Polonistyka na De Paul University, „Dziennik Polski”, 1941, nr 385.
 • Polski Instytut Naukowy J. Piłsudskiego w Nowym Jorku, „Orzeł Biały”, 1965, nr 13 (1160).
 • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie wznowił prace w Montrealu – pomyślany jako
 • oddział Instytutu Polskiego w USA, założony przez prof. Oskara Haleckiego w 1943 r., „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 76.
 • Polski Instytut w Montrealu, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1013.
 • Polski psychiatra z Kanady, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1960, nr 66.
 • Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Historyczne na XIII Zjeździe w Chicago, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1957, nr 20.
 • Prof. Brzeziński o Sowietach, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1977, nr 225.
 • Prof. Brzeziński o sytuacji w Europie. Kor. Wł. Z Waszyngtonu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1985, nr 235.
 • Prof. Brzeziński oskarża Sowiety i Kubę, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1978, nr 125.
 • Prof. Coleman i Polonia Amerykańska kontynuują walkę z bierutową Katedrą im.
 • A. Mickiewicza na Uniwersytecie Kolumbia, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 179.
 • Prof. Coleman przypomina Amerykanom zasługi Polski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 229.
 • Prof. Halecki wykłada w Ottawie na zaproszenie Uniwersytetu Francuskiego w Montrealu. Objął utworzoną specjalnie dla niego Katedrę Historii Narodów Słowiań-
 • skich, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1944, nr 303.
 • Prof. Skąpski otrzymał katedrę w Chicago, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”,1946, nr 10.
 • Prof. Z. Brzeziński do Paryża, Londynu i Bonn, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1977, nr 224.
 • Profesor języka polskiego ustąpił na znak protestu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 162.
 • Profesorowie polscy w Kanadzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 153.
 • Protest uczonych polskich w Ameryce przeciwko sowietyzacji nauki, „Dziennik Polskii Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 169.
 • Ratajczak F., W szkołach pilotów w USA, „Skrzydła. Wiadomości ze świata”, 1945,nr 2 (452).
 • (s.), Polonistyka w Vancouver na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 10.
 • Sprawy polskie. Dotacja dla Uniwersytetu Columbia, „Orzeł Biały”, 1948, nr 30 (314).
 • Stahl Z., Prof. Zbigniew Brzeziński. Amerykański sowietolog i doradca Białego Domu,
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1977, nr 203, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 34.
 • Stanisławski W., Sprawy polskie w Chile. Hołd Kopernikowi. Filmy i książki, „Dziennik Polski”, 1943, nr 946.
 • Studenci Columbii nie chcą prof. Kridla. Demonstracje przeciw penetracji komunistycznej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 228.
 • Studenci stypendyści wygłaszają w USA odczyty o Polsce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 42.
 • Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej na rok 1952/53, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1952, nr 253.
 • Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej w USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1951, nr 176.
 • Świat w 400 rocznicę śmierci M. Kopernika, „Dziennik Polski”, 1943, nr 881.
 • Terlecki T., Harvard i Barańczak, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1979, nr 77, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 13.
 • Terlecki T., Polsko-amerykańskie studia. Afera Katedry Stanisława Barańczaka
 • w Harvardzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1979, nr 5, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 1.
 • Tims R. W., Germanizing Prussian Poland. The H-K-T Society and the struggle for the Eastern marches in the German Empire, 1894–1919, New York, 1941.
 • T. R., Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1977, nr 163.
 • Upośledzenie polonistyki w Ameryce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1979, nr 112, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 19.
 • USA – kłopoty polskich studentów z wizami, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 270.
 • Vigil, Prof. Kridl będzie po marksistowsku tłumaczył myśli Mickiewicza, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1948, nr 169.
 • Vigil, Studenci z St. Louis wykpili Winiewicza, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1949, nr 121.
 • W hołdzie Kopernikowi. Przebieg uroczystości w Londynie, „Dziennik Polski”, 1943, nr 882.
 • W., Przed 400. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika (24 V 1943), „Dziennik Polski”, 1943, nr 785.
 • Wasiutyński W., Instytut Naukowy na bruku – Polish Arts and Science Institute w Nowym Jorku, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1986, nr 6.
 • Węgierski J., Polonica w Anglii, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1010.
 • Wojciech Rostafiński , „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1989, nr 120.
 • Wójcik J., Zbigniew Brzeziński na KUL-u, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”,1989, nr 150, dodatek sobotni „Tydzień Polski”, nr 25.
 • W-ski B., Utrzymanie ciągłości nauki polskiej, „Dziennik Polski”, 1942, nr 636.
 • Wykłady dr Seligi dla Szkotów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1956, nr 303.
 • Wykłady prof. Colemana w Kolegium Związkowym, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1950, nr 212.
 • Wysokie wyróżnienie polskiego naukowca – dr inż. Wojciecha Rostafińskiego w NASA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1986, nr 47.
 • Yolles P. P., Polonia nowojorska a sprawa 20 studentów-uchodźców Polaków z Austrii,
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1958, nr 73.
 • Zabielska J., Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outsidePoland since September 1st, 1939, t. 1: 1939–1951, London, 1960.
 • Zabielska J., Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outsidePoland since September 1st, 1939, t. 8: Supplements to 1939–1982, London, 2001.
 • Zjazd Polskiej Inteligencji Zawodowej w USA, „Dziennik Polski”, 1941, nr 376.
 • Życie kulturalne w Kraju i na obczyźnie. Katedra polska na Uniwersytecie w Detroit(Uniwersytet Wayne), „Orzeł Biały”, 1948, nr 7 (293).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39b6f795-f906-4a3a-a7aa-094386446276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.