PL EN


2012 | 4 | 577-581
Article title

Samoleczenie w przewlekłej chorobie żylnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Neubauer-Geryk J, Bieniaszewski L. Przewlekła choroba żylna – patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie. Choroby Serca i Naczyń 2009; 6: 135–141.
 • Bergan J, Schmid-Schönbein G, Colerdige Smith P, et al. Chronic venous disease. N Eng J Med 2006; 355: 488–498.
 • Noszczyk W. Przewlekła niewydolność żył kończyn dolnych. Terapia 2005; 173: 11–16.
 • Jawień A, Grzela T, Ochwat A. Prevalence of chronic venous insufficiency in men and women in Poland: multicentre cross-sectional study in 40,095 patients. Phlebology 2003; 18: 110–122.
 • Marona H, Kornobis A. Patofizjologia rozwoju żylaków oraz wybrane metody ich leczenia – aktualny stan wiedzy. Farm Pol 2009; 65: 88–92.
 • Ramelet AA, Perrin M, Kern P, et al. LifeStyle, physiotherapy, prevention. In: Ramelet AA, Perrin M, Kern P, et al. eds. Phlebology. 5th ed. Issy-les-Moulineaux, France: Elsevier Masson; 2008: 269–334.
 • Roaldsen KS, Biguet G, Elfving B. Physical activity in patients with venous leg ulcer – between engagement and avoidance.A patient perspective. Clin Rehabil 2011; 25: 275–286.
 • Korn P, Patel ST, H eller JA, et al. Why insurers should reimburse for compression stockings in patients with chronic venous stasis. J Vasc Surg 2002; 35: 1–8.
 • Marone EM, Volante M, Limoni C, et al. Therapeutic options and patterns of prescription in chronic venous disorders:results of a 3-year survey in Italy. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009; 38: 511–517.
 • Chudek J. Skuteczność i tolerancja diosminy w leczeniu chorych z przewlekłą niewydolnością żylną w codziennej praktyce klinicznej. Probl Med Rodz 2008; 10: 45–51.
 • Charakterystyka produktu leczniczego. Dostępny na UR L: http://www.urpl.gov.pl/.
 • Chudek J, Ziaja D. Farmakoterapia przewlekłej chorobie żylnej. Acta Angiologica [wysłane do druku].
 • Kayne S, Beattie N, Reeves A. Self-treatment using homeopathic remedies bought over the counter (OTC) in a sample of British pharmacies. Br Homeopath J 2000; 89: S50.
 • Bażydło M, Żułtak-Bączkowska K, Zaremba-Pechmann L, i wsp. Analiza stosowania leków OTC bez konsultacji z lekarzem w poszczególnych grupach wiekowych oraz ocena zapotrzebowania na edukację zdrowotną w tym zakresie.Fam Med Prim Care Rev 2010; 12: 127–130.
 • Vallerand AH, Fouladbakhsh J, Templin T. Patients choices for the self-treatment of pain. Appl Nurs Res 2005; 18:90–96.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat Badań. Warszawa 2010. BS/143/2010 dostępny na www.izba-lekarska.90–96.org.pl.
 • Kasperczyk J, Jośko J, Klimasara J, i wsp. Zjawisko samoleczenia wśród studentów wybranych kierunków. Probl Hig Epidemiol 2007; 88: 206–209.
 • Richter A, Cederholm I, Jonasson L, et al. Effect of thoracic epidural analgesia on refractory angina pectoris: long-term home self-treatment. J Cardiothorac Vasc Anesth 2002; 16: 679–684.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39b955b8-aa11-4961-9a34-dd3ccccb8d36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.