PL EN


2012 | 6 | 27-34
Article title

Zu Ernst von Salomons autobiographischen Selbstgestaltungsstrategien im Roman „Der Fragebogen“

Selected contents from this journal
Title variants
EN
About Ernst von Salomons autobiographical strategies in his novel “Der Fragebogen”
PL
Przyczynek do rozważań na temat kreacji autobiograficznych Ernsta von Salomona w jego powieści pt. „Kwestionariusz”
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
The subject of this article is the short analysis of the autobiographical strategies in the novel of Ernst von Salomon Der Fragebogen. In this novel there are a few categories, which are important in the (re-)contruction of the historical substance from the German and European history. The following conceptions of Salomon are the base for his narrative structures: his Prussian model of education, his antagonistic position to the German democracy 1919–1933, his relation to Nazi-Germany and to the German war crimes and his anti-American position after the year 1945. This categories are most important for the main structures of the narration in this novel. It is also a late fruit of the Conservative Revolution in Germany 1918–1933.
PL
Punktem ciężkości artykułu jest krótka analiza strategii autobiograficznych Ernsta von Salomona w jego powieści Der Fragebogen. W tej niezwykle wielowątkowej i pa-noramicznie zbudowanej powieści można wyróżnić zasadniczo kilka podstawowych kategorii, wokół których autor (re-)konstruuje wiele ważnych wydarzeń z dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej historii Niemiec oraz Europy, których był bezpośrednim uczestnikiem lub też miał do nich emocjonalne odniesienie. Tekst artykułu poddaje krótkiej analizie takie pojęcia, jak nonkonformizm wynikający z pruskiego modelu wychowania, antydemokratyzm Salomona w czasach Republiki Weimarskiej, stosunek tego autora do Trzeciej Rzeszy i do winy niemieckiej po roku 1945 oraz jego antyamerykanizm po zakończeniu drugiej wojny światowej. Pojęcia te tworzą funda-ment jego kreacji autobiograficznych w tej powieści, która jest niewątpliwie późnym pokłosiem kontrowersyjnych idei Rewolucji Konserwatywnej lat 1918–1933.
Year
Issue
6
Pages
27-34
Physical description
Dates
issued
2012
Contributors
References
  • M. J. Klein, Ernst von Salomon. Eine politische Biographie. Mit einer vollstän-digen Bibliographie, Limburg an der Lahn 1994.
  • E. von Salomon, Der Fragebogen, Reinbek bei Hamburg 1997.
  • Walter Jens (Hg.), Kindlers neues Literaturlexikon, München 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39b9b78d-413b-4a1d-9c0a-705b405db668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.