PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 91-96
Article title

Małżeństwo w cieniu niepełnosprawności - komunikat z badań

Content
Title variants
EN
Marriage in the shadow of disability – a research report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W badaniu pilotażowym zrealizowanym w 2016 r. uczestniczyło dwunastu respondentów. Przeprowadzono wywiady pogłębione z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Żaden z respondentów nie był nigdy wcześniej w związku małżeńskim. Dla większości z nich małżeństwo jest wartością ważną w życiu, niektórzy skłonni byliby być w związkach nieformalnych. Mając świadomość własnych ograniczeń, część z nich wskazała, że wolałaby być w związku z osobą sprawną, jednak bardzo często w wypowiedziach pobrzmiewała znacząca rola miłości w podejmowaniu decyzji o ślubie lub byciu w związku nieformalnym. Mimo że respondenci to osoby aktywne (pracujące, studiujące) i wyrażają chęć bycia w związkach, to w ich wypowiedziach pobrzmiewa poczucie samotności.
Year
Volume
Pages
91-96
Physical description
Dates
published
2017-02-13
Contributors
References
  • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 2006: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Kotlarska-Michalska A. (1998), Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego. „Roczniki Socjologii Rodziny” X: 49-66, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4514/1/04_A_Kotlarska_Michalska_Malzenstwo_jako_zwiazek_wspolnota_instytucja_49-66.pdf [dostęp: 12.01.2017].
  • Mały słownik teologiczny, K. Rahner, H. Vorgrimler. Warszawa 1987: Pax.
  • Słownik kultury chrześcijańskiej, N. Lemaitre, M.T. Quinson, V. Sot. Warszawa 2007: Pax.
  • Słownik socjologiczny, K. Olechnicki, P. Załęcki. Toruń 1997: Graffiti BC.
  • Słownik socjologii i nauk społecznych, G. Marshall (red.), M. Tabin (red. wyd. pol.). Warszawa 2004: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Wolski P. (2013), Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem. Warszawa.
Notes
PL
Ósmy artykuł naukowy z numeru UCS 2017: 18(1)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39be46c4-a5fc-4cb8-8a19-918a680d738b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.