PL EN


2018 | 9 | 1 | 231-236
Article title

Demograficzne uwarunkowania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością

Content
Title variants
EN
Demographic Conditions of Youth Readiness for School Integration of Peers with Disabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki analizy demograficznych uwarunkowań gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością. W badaniach uczestniczyło 422 uczniów liceum. Wyniki badań ujawniły istotną rolę płci, miejsca zamieszkania oraz wykształce-nia ojca w określaniu dojrzałość badanych do uczestnictwa w integracyjnych formach edukacji.
EN
The paper presents the results of a demographic analysis of the conditions of youth readiness for school integration of peers with disabilities. The study involved 422 high school students. The findings revealed the important role of gender, place of residence as well as the father's education in determining the maturity of the subjects to participate in integrative forms of education.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
231-236
Physical description
Contributors
  • Doktor habilitowany, UMCS w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Socjopedagogiki Specjalnej, Polska
References
  • Kossewska, J. (2003). Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych – postawy i ich determinan-ty. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, I, Folia 14, 1–11.
  • Okoń, W. (1992). Słownik pedagogiczny. Warszawa: WSiP.
  • Sękowski, A., Niziołek, M. (2011). Uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Przegląd Psychologiczny, 54 (4), 343–361.
  • Słownik języka polskiego (1978). Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39d87bff-19e5-4bc3-8f3c-76aed80e7bc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.