PL EN


2019 | 17 | 283-296
Article title

CZARNA PEDAGOGIKA W ZŁOTEJ RÓŻDŻCE HEINRICHA HOFFMANNA Z XIX WIEKU

Content
Title variants
EN
BLACK PEDAGOGY IN THE GOLDEN WAND HEINRICH HOFFMANN FROM XIX CENTURY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Antypedagogika to rewolucyjne podejście do wychowania dzieci, w którym traktowane są one jak dorośli. Tak samo jak oni ponoszą konsekwencje własnych czynów i doświadczają autoodpowiedzialności. Przeciwieństwem antypedagogiki jest „czarna pedagogika”, która okazuje się być kontrowersyjnym nurtem badań, ponieważ zakłada, iż dzieci powinny być uległe wobec dorosłych. Heinrich Hoffmann w zbiorze wierszy dla dzieci zatytułowanym Złota różdżka, wydanym w 1845 roku, ukazał zasady jej działania. Bohaterami tych przerażających opowieści są dzieci, które spotkała surowa kara za „występki”. Dla współczesnego pedagoga niedopuszczalnym jest stosowanie kar za zachowania, które są typowe dla młodego człowieka. Pedagog, będąc mentorem, powinien wskazać właściwą drogę rozmową, zamiast karać. Summary
EN
Anti-pedagogy is a revolutionary approach to bringing up children, in which they are treated like adults. Just like them, they bear the consequences of their own deeds and experience self-responsibility. The opposite of anti-pedagogy is „black pedagogy”, which turns out to be a controversial current of research, because it assumes that children should be submissive to adults. Heinrich Hoffmann in a collection of poems for children entitled The Golden Wand published in 1845 showed the rules of its operation. The protagonists of these terrifying stories are children who were severely punished for „misdeeds”. It is unacceptable for a contemporary pedagogue to apply penalties for behaviours that are typical of a young man. A pedagogue, being a mentor, should show the right way through conversation, instead of punishing.
Year
Volume
17
Pages
283-296
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2020-02-01
Contributors
References
 • Ariès P., Historia dzieciństwa, Warszawa 1992.
 • Bobrowska B. (red.), Wiek XIX, Warszawa 2008.
 • Dunin J., Struwwelpeter, Stepka-Rastrepka, czyli Złota Różdżka. Z dziejów kariery jednej książki, Łódź 2003.
 • Eckstaedt A., „Der Struwwelpeter“ Dichtung Und Deutung. Eine psychoanalytische Studie, Frankfurt am Main 1998.
 • Forward S., Toksyczni rodzice, Warszawa 1992.
 • Freud S., Poza zasadą przyjemności, Warszawa 1975.
 • Freud S., Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1982.
 • Hoffmann H., Złota różdżka: czytajcie dzieci, uczcie się, jak to niegrzecznym bywa źle, Warszawa 1992,
 • http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=12203&from=publication [dostęp 29.06.2017].
 • http://kulturaliberalna.pl/2017/08/29/malgorzata-cackowska-o-zlotej-rozdzce-kl-dzieciom/ [dostęp 13.11.2017].
 • http://www.mamyrade.pl/2017/12/04/15-zasad-wychowawczych-czarnej-pedagogiki-wedlug-alice-miller/ [dostęp 09.06.2019].
 • https://scislowicz.pl.tl/Miller-A-.-_-Sk%26%23261%3Bd-si%26%23281%3B-bior%26%23261%3B-tyrani-f--Czarna-pedagogika.htm [dostęp 30.06.2017].
 • Jonca M., Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku, Wrocław 2005.
 • Kubiak-Szymborska E., Zając D., Podstawowe problemy teorii wychowania. Kontekst współczesnych przemian, Bydgoszcz 2006.
 • Miller A., Dramat udanego dziecka, Poznań 2007, s. 61.
 • Miller A., Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, Poznań 1999.
 • Pastuszka J., Koncepcja człowieka w psychoanalizie Freuda, „Studia Philosophiae Christianae”, 1967, nr 3/2.
 • Schoenebeck H., Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne, Kraków 1994.
 • Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2000.
 • Śliwerski B., Niszczycielska rola wychowania autorytarnego, http://niebij.pl/wordpress/sliwerski.pdf [dostęp 30.06.2017].
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39e80e53-2a91-434c-8a54-59116ab60ac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.