PL EN


2013-2014 | 7-8 | 253-272
Article title

Retrospektywna bibliografi a narodowa Niemiec online (VD 16, VD 17, VD 18). Prezentacja baz

Content
Title variants
EN
German Retrospective National Bibliography Online Projects (VD 16, VD 17, VD 18): Presentation of the Databases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na retrospektywną bibliografi e narodową Niemiec składają się trzy katalogi rejestrujące piśmiennictwo z obszaru niemieckojęzycznego – Niemiec, Austrii, części Szwajcarii i Alzacji (niezależnie od języka tekstu) z okresu 1501–1800 (Das Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16, 17, 18 Jahrhunderts). Omawiane katalogi (znane pod akronimem VD 16, 17, 18), powstały (i nadal są tworzone) dzięki kooperacji bibliotek (głównie) niemieckich na przestrzeni ostatnich 40 lat, przy subwencji Niemieckiego Towarzystwa na Rzecz Wspierania Nauki (DFG). Najstarszy z nich – VD 16 powstał w wersji papierowej, został przeniesiony do sieci i jest nadal uzupełniany (nowe rekordy nienotowanych dotąd edycji otrzymują symbol literowy ZV). Również VD 17 jest udoskonalana i uzupełniana o wersje cyfrowe opisywanych druków. Oprócz tradycyjnych danych bibliografi cznych odnaleźć w niej czasem można specyfi kację egzemplarzy. Natomiast prace nad tworzeniem bazy VD 18 znajdują się w fazie testowania. Wszystkie trzy spisy są dostępne nieodpłatnie w internecie, umożliwiają szybkie dotarcie do opisów bądź pełnych tekstów starych druków oraz oferują różne możliwości wyszukiwawcze specjalistom reprezentującym wiele dyscyplin naukowych.
EN
The retrospective German National Bibliography – Das Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16, 17, 18 Jahrhunderts – consists of three catalogues, which register printed matter from the German speaking territories, i.e. contemporary Germany, Austria, part of Switzerland and Alsace (notwithstanding the language publication language), dating from the period 1501-1800. The project started c. 40 years ago, thanks to the cooperation of a number of libraries, the majority of them German, and is supported by the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft). The catalogues in question are popularly referred to as VD 16, VD 17, and VD 18. Initially, the fi rst of these, VD 16, was a card catalogue, but with time it was converted into an internet database (records introduced afterwards are distinguish by the symbol “ZV”). The VD 17 is an enhanced database, supplemented by the addition of digitised versions of the described prints, while the VD 18 is still in the testing phase. All three discussed databases are available on the internet, in open access. They offer immediate access to full bibliographic descriptions, or to the digitised versions. Apart from that, they provide the user with various searching techniques, enabling investigation in numerous fi elds of knowledge.
Keywords
Contributors
References
 • Ch. G. Kayser (Hrsg.), Vollständiges Bücher-Lexicon: enthaltend alle von... bis zu Ende des Jahres... gedruckten Bücher (1750-1864), Bd. 1-16, Leipzig 1834-1866.
 • W. Heinsius, Allgemeines Bücher-Lexicon oder vollständiges alphabetisches Verzeichnis der von 1700. bis Ende 1892. erschienenen Bücher, welche in Deutschland und in den durch Sprache und Literatur damit verwandten Ländern gedruckt worden sind: 1700- 1810, t. 1-2, Leipzig 1812.
 • R. Siegert, Defizite bibliothekarischer Kataloge aus der Sicht der Forschung, w: VD18: Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts, Halle 2004, s. 11-28.
 • J. Benzing, Buchdruckerlexikon des 16. und 17. Jahrhunderts, 1963; 2 Aufl. 1981.
 • Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet: auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing, hrsg. Christoph Reske Wiesbaden 2007.
 • Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts, Abt. I-III, Bd. 1-25, Stuttgart 1983-2000.
 • H. Schnelling, Die Verzeichnisse der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16., 17. und 18 Jahrhunderts. Kontinuität und Innovation, w: Schmelze des barocken Eisbergs? Das VD 17 – Bilanz und Ausblick, „Bibliothek und Wissenschaft”, 43:2010, s. 199-211.
 • C. Fabian, Die geplante Nationalbibliographie für das 18. Jahrhundert, VD 18, in Kontinuität zu VD 16 und VD 17, w: „Jahrbuch Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen”, 2007/08.
 • C. Fabian, Anreichung, Ausbau und internationale Vernetzung: Zur Fortfuhrung des Verzeichnisses der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16), „Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie”, 57:2010, s. 321-332
 • J. Beyer, How complete are the German national bibliographies for the sixteenth and seventeenth centuries (VD16 and VD17)?, w: M. Walsby, G. Kemp (Hrsg.), The book triumphant. Print in transition in the sixteenth and seventeenth centuries (= Library of the written word, Bd. 15 = The handpress world, Bd. 9). Leiden/Boston 2011, s. 57-77.
 • W. Król, Stare druki w sieci, w: Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, Wrocław 2005.
 • T. Burger, C. Fabian, R. Schaab, B. Schneider-Kempf, H. Schnelling, M. Thaller, Das VD 18: eine Einladung ins 18. Jahrhundert, w: „Bibliothek: Forschung und Praxis”, 32:2008, s. 195-202.
 • R. Siegert, VD 18 – zum Diskussionsstand aus fachwissenschaftlicher Sicht, w: „Bibliothek: Forschung und Praxis”, 32:2008, nr 2, s. 203-208.
 • H. Mieczkowska, Katalogowanie starych druków w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym (NUKAT), „ Roczniki Biblioteczne”, 53:2009, s. 205-221.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39f9716c-f0fa-4aab-907f-b5bdc9283b4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.