PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 171-180
Article title

Zdrowie publiczne jako problem i inspiracja rozwoju zawodowego na tle innych obszarów pracy zawodowej okresu bezpośrednio powojennego na Ziemiach Zachodnich

Content
Title variants
EN
Public Health as a Problem and Inspiration of a Professional Development Against a Background of Other Areas of Work During the Immediately Post-War Period in The Western Lands
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the post-war years in the Western Lands there were numerous social problems as a consequence of historical changes. One of the particularly complex problems was the construction of new social structures in completely new collectivities. The article shows the specific activities associated with the formation of health culture and solving health problems in the context of other areas of life.
PL
W latach powojennych na Ziemiach Zachodnich występowały liczne problemy społeczne będące konsekwencją przemian historycznych. Wśród nich do szczególnie złożonych zalicza się budowanie nowych struktur społecznych w zupełnie nowych zbiorowościach. W artykule ukazano specyficzne działania związane z kształtowaniem kultury zdrowotnej i rozwiązywaniem problemów zdrowia w kontekście innych sfer życia.
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
171-180
Physical description
Contributors
author
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
References
 • Boni M. (1992), Funkcje życia domowo-rodzinnego w doktrynie komunistów polskich (1945-1950), [w:] Dom we współczesnej Polsce, red. P. Łukasiewicz, A. Siciński, Wrocław.
 • Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów do spraw personalnych, Kraków.
 • Czerkawska L. D. (2010), Nowy profesjonalizm. Kultura profesjonalna informatyków – antropologia organizacji, Warszawa.
 • Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Warszawa.
 • Furmanek W. (2008), Zarys humanistycznej teorii pracy, Toruń.
 • Gliński J. B. (1989), Moj Zgorzelec, [w:] Zdrowie i środowisko. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, Jelenia Góra.
 • Jasińska A., Siemieńska R. (1978), Wzory osobowe socjalizmu, Warszawa.
 • Jeruszka U. (2010), Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy, Warszawa.
 • Katz D., Kahn R. L. (1979), Społeczna psychologia organizacji, Warszawa.
 • Kohn M. L., Schooler C. (1986), Praca a osobowość, Warszawa.
 • Konieczna A. (2003) Działalność PCK na terenie byłego województwa zielonogórskiego, [w:] Instytucje pomocy w służbie ludziom, red. Z. Wołk, Zielona Góra.
 • Okólski M. (2004) Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Owoc A., Janowski Z. (1973), O kompetencjach zawodowych, Humanizm – Prakseologia – Pedagogika, Zeszyty Naukowe Lubuskie, red. A. Owoc, Z. Wołk, Zielona Góra.
 • Szczepański J. (1972), Refleksje nad oświatą, Warszawa.
 • Wiatrowski Z. (2003), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz.
 • Wołk Z. (2009), Kultura pracy etyka i kariera zawodowa, Radom.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39fc365d-bf53-487e-9dfe-3739ca9b5df4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.