PL EN


2014 | 4 (59) | 115-126
Article title

Retoryka groźby w polskim dyskursie politycznym – na podstawie materiałów prasowych z okresu parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 roku

Content
Title variants
EN
Threat rhetorics in the Polish political discourse – the analysis of press materials from Parliamentary election campaign in 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań zawartych w tekście jest użycie groźby w komunikacji politycznej, rozumiane i opisywane w kategoriach retorycznych i dyskursywnych. W artykule przedstawiono kolejno refl eksje na temat miejsca groźby w teorii retoryki, użycia groźby we współczesnym polskim dyskursie politycznym, funkcji groźby w dyskursie politycznym oraz przykłady stosowania groźby w praktyce politycznej (zjawisko mówienia o oponencie politycznym jako zagrożeniu uniwersalnym).
EN
This article aims at describing the use of the threat in political communication, understood and analyzed in rhetorical and discursive terms. The author examines the position of threat in the theory of rhetoric as well as the use and functions of threat in contemporary Polish political discourse. The fi nal part of the article has been devoted to case study of using the threat as a way of speaking about political opponents.
Year
Issue
Pages
115-126
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a19a878-1fb2-4773-b14d-adcff4528ce0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.