PL EN


Journal
2015 | 18 | 171-185
Article title

Sytuacja materialna gospodarstw domowych w warunkach kryzysu. Przykład miast na prawach powiatu w Wielkopolsce

Title variants
EN
Material situation of households in the conditions of a crisis. An example of poviat-ranking towns in Wielkopolska
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza sytuacji materialnej gospodarstw domowych w 2013 r. i próba identyfikacji wpływu zjawiska kryzysu na sytuację materialną gospodarstw domowych w latach 2009–2013. Badanie przeprowadzono na przykładzie gospodarstw domowych zlokalizowanych w miastach na prawach powiatu w Wielkopolsce, do których należą: Poznań, Kalisz, Leszno, Konin (powiaty grodzkie). W układzie wydzielonych jednostek zbadano grupę gospodarstw domowych pod względem: zmian poziomu i struktury dochodów oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych ponoszonych przez gospodarstwa domowe w dobie kryzysu. Objęta badaniem próba gospodarstw domowych liczyła łącznie 715 gospodarstw, w tym 389 pochodziło z Poznania, 147 z Kalisza, 108 z Konina i 71 z Leszna.
EN
This paper seeks to analyse the material situation of households in 2013 and to identify the effect of the current crisis on this situation in the years 2009–2013. The research embraced households located in the poviat-ranking towns of Wielkopolska: Poznań, Kalisz, Leszno, and Konin (urban poviats). The households were examined in terms of changes in the level and structure of incomes as well as running and investment expenses they had in the days of the crisis. The sample analysed consisted of a total of 715 households, of which 389 came from Poznań, 147 from Kalisz, 108 from Konin, and 71 from Leszno.
Journal
Year
Issue
18
Pages
171-185
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Budżety gospodarstw domowych 2012 r., 2013, GUS, Warszawa.
 • Borowczak, A., Dolata M., 2014, Rozkład obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce w latach 2000–2010, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej”, seria: „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 25.
 • Burlita A., 2013, Postawy i  zachowania gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego. Wyniki badań, „Problemy Zarządzania”, 11(40).
 • Burlita A., Maniak G., Zelek A., 2011. Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J., 2013, Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dominiak J., Konecka-Szydłowska B., 2014, Wpływ kryzysu na sytuację społeczno-gospodarczą gospodarstw domowych. Przykład Wielkopolski, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej”, seria: „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 25.
 • Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu, 2009, red. G. Gorzelak, Regional Studies Association. Sekcja Polska, Warszawa.
 • Gowan P., 2009, Crisis in the Heartland, “New Left Review”, 55, January–February, http://www.newleftreview.org/?view=2759 (15.06.2014).
 • Grzesiuk A., 2012a, Adaptatywność polskich gospodarstw domowych do zmian sytuacji gospodarczej. Założenia modelu badawczego. Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury, Projekt badawczy własny realizowany ze środków MNiSW nr NN115 158 53, 2009–2012.
 • Grzesiuk A., 2012b, Zachowania gospodarstw domowych w okresie dekoniunktury, „Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie: Firma i Rynek”, z. 1.
 • Michalska A., 2012, Zarządzanie budżetami domowymi w warunkach kryzysu finansowego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 26.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, 2011, GUS, Warszawa.
 • Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (N N306 791940), „Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej”, zrealizowany przez pracowników Zakładu Analizy Regionalnej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, http//www.owsg.pl/
 • Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, 2009, red. T. Słaby, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Rybiński K., 2007, Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Serwis Samorządowy PAP, 2014, http://www.samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/135028/Ranking-najbogatszych i-najbiedniejszych-gmin (15.06.2014).
 • Sobczyk G., 2013, Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego), „Zeszyty Naukowe WSEI”, seria: „Ekonomia”, z. 6.
 • Stiglitz J., 2009, Capitalism fools, http://www.vanityfair.com/magazine/2009/01/ stiglitz200901 (20.06.2014).
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, 2013, GUS, Warszawa.
 • The global crisis and the EU responses: The perspectives of the SBH team presidency, 2009, eds. A. Ágh, J. Kis-Varga, Together for Europe Research Centre, Budapest.
 • Zalega T., 2012a, Diagnoza sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, „Management and Business Administration Central Europe”, vol. 5.
 • Zalega T., 2012b, Zmiany w wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w okresie kryzysu, „Zeszyty Naukowe SGGW”, z. 98: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a23c784-5d80-4acc-9529-09f26dd17fbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.