PL EN


2010 | 1 | 90-101
Article title

Tożsamość a współczesne media

Content
Title variants
EN
Identity and the contemporary media
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article "Identity and the contemporary media" the author reflects on the subject of influence of new technologies on the contemporary man’s spiritual life. She discusses the issue of creation of an individual identity in the context determined by cultural anthropology, sociology and philosophy. The author asks about the possibilities and ways of identity creation in the conditions of fluidity, variability and instability of the world. Looking for elements which can be recognized as constant in the identity subject, she introduces constitutive features of a discursive (by A. Giddens) and deictic (by modifying Lacan’s theory) subject.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Baudelaire Ch. (1998), Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, Gdańsk.
 • Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa.
 • Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.
 • Bauman Z. (2001), Tożsamość – jaka była, jest i po co?, [w:] Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, Warszawa.
 • Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa.
 • Benjamin W. (1999), Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, Poznań.
 • Chateau D. (1997), Efekt zappingu, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, red. A. Gwóźdź, Kraków.
 • Deleuze G., Guattari F. (1988), Kłącze, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” nr 1–3.
 • Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
 • Hayles N.K. (1999), How We Became Posthuman. Virtual bodies in cybernetics, literature and informatics, The University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Heim M. (1998), Virtual realism, Oxford University Press, Nowy York-Oxford.
 • Jawłowska A. (2000), Tożsamość na sprzedaż, [w:] Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, red. A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Warszawa.
 • Kroker A., Weinstein M.A. (1994), Data Trash. Teh Teory of the virtual Class, New World Perspectives, Montreal, www. ctheory.
 • Kubiński G. (2008), Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis, Kraków.
 • Lacan J. (1981), The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, W.W. Norton&Co., New York–London.
 • Levy P. (1997), Collective Inteligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Perseus Books, Cambridge, Massachusetts.
 • Lifton R.J. (1993), The Potean Self, Basic Books, New York.
 • Paetzold H. (1999), Miasto jak labirynt. Walter Benjamin i nie tylko, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, red. E. Rewers, Poznań.
 • Sarup M. (1996), Identity, Culture and the Postmodern World, University of Georgia Press, Athens.
 • Siwak W. (1998), Hipertekstualna podróż przez wirtualne światy, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok.
 • Turkle S. (1997), Life on the screen. Identity in the Age of the Internet, Touchstone, New York.
 • Wilkoszewska K. 2008, Wariacje na postmodernizm, wyd. 2, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a2a7054-1e21-427b-b793-34c723c9f9ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.