Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1 | 90-101

Article title

Tożsamość a współczesne media

Content

Title variants

EN
Identity and the contemporary media

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the article "Identity and the contemporary media" the author reflects on the subject of influence of new technologies on the contemporary man’s spiritual life. She discusses the issue of creation of an individual identity in the context determined by cultural anthropology, sociology and philosophy. The author asks about the possibilities and ways of identity creation in the conditions of fluidity, variability and instability of the world. Looking for elements which can be recognized as constant in the identity subject, she introduces constitutive features of a discursive (by A. Giddens) and deictic (by modifying Lacan’s theory) subject.

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Baudelaire Ch. (1998), Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, Gdańsk.
 • Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa.
 • Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.
 • Bauman Z. (2001), Tożsamość – jaka była, jest i po co?, [w:] Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, Warszawa.
 • Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa.
 • Benjamin W. (1999), Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, Poznań.
 • Chateau D. (1997), Efekt zappingu, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, red. A. Gwóźdź, Kraków.
 • Deleuze G., Guattari F. (1988), Kłącze, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” nr 1–3.
 • Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
 • Hayles N.K. (1999), How We Became Posthuman. Virtual bodies in cybernetics, literature and informatics, The University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Heim M. (1998), Virtual realism, Oxford University Press, Nowy York-Oxford.
 • Jawłowska A. (2000), Tożsamość na sprzedaż, [w:] Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, red. A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Warszawa.
 • Kroker A., Weinstein M.A. (1994), Data Trash. Teh Teory of the virtual Class, New World Perspectives, Montreal, www. ctheory.
 • Kubiński G. (2008), Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis, Kraków.
 • Lacan J. (1981), The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, W.W. Norton&Co., New York–London.
 • Levy P. (1997), Collective Inteligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Perseus Books, Cambridge, Massachusetts.
 • Lifton R.J. (1993), The Potean Self, Basic Books, New York.
 • Paetzold H. (1999), Miasto jak labirynt. Walter Benjamin i nie tylko, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, red. E. Rewers, Poznań.
 • Sarup M. (1996), Identity, Culture and the Postmodern World, University of Georgia Press, Athens.
 • Siwak W. (1998), Hipertekstualna podróż przez wirtualne światy, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok.
 • Turkle S. (1997), Life on the screen. Identity in the Age of the Internet, Touchstone, New York.
 • Wilkoszewska K. 2008, Wariacje na postmodernizm, wyd. 2, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3a2a7054-1e21-427b-b793-34c723c9f9ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.