PL EN


2017 | 01 | 21-36
Article title

René Girard jako interpretator Biblii

Content
Title variants
EN
René Girard as a biblical scholar 21-36
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
René Girard francuski antropolog kulturowy, pracujący w Ameryce jest autorem koncepcji wyjaśniającej nieświadome posługiwanie się mechanizmem kozła ofiarnego w przypadku rozmaitych kryzysów społecznych. Pozbycie się kozła ofiarnego pozornie przywraca ład w społeczeństwie, ale w późniejszym okresie następuje jego sakralizacja i w ostateczności może powstać nowa religia. W dziejach opisywanych na kartach Biblii również dochodzi do wykorzystania tego mechanizmu. Lecz w nich również ten mechanizm zostaje ujawniony. Tamże pokazuje się również, że możliwe jest też rozwiązanie kryzysu bez użycia przemocy.
EN
René Girard a French anthropologist, settled in America, is the author of a concept which explains the unconscious use of a scapegoat mechanism during various social crises. Getting rid of the scapegoat only seemingly helps to restore social order, thus in the following period of time the scapegoat becomes subject of sacralisation which may finally lead to an establishment of a new religion. In the history depicted in the Bible the scapegoat mechanism is also used, and revealed. The Bible also shows that it is possible to find a solution to the crisis without violence.
Year
Volume
01
Pages
21-36
Physical description
Contributors
References
 • Bolewski, Jacek. 2007. Mit i prawda kultury. Z inspiracji Rene Girarda. Warszawa: Towarzystwo „Więź”.
 • Budzik, Stanisław ks. 1997. „Czy Chrystus był „kozłem ofiarnym? René Girard i jego interpretacja ofiary.” Studia Theologica Varsoviensia 35: 49-70
 • Eliade, Mircea. 1970. Sacrum – mit – historia. Tłum. A. Tatarkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Girard, René. 1983. „Rzeczy ukryte od założenia świata.” Tłum. M. Goszczyńska. Literatura na świecie 12: 74-182.
 • Girard, René. 1991. Kozioł ofiarny. Tłum. M. Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Girard, René. 1992. Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi. Tłum. M. Goszczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
 • Girard, René. 1994. Sacrum i przemoc. Cz. 2. Tłum. M. i J. Plecińscy. Poznań: Książnica Włóczęgów i Uczonych.
 • Girard, René. 2001. Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Tłum. K. Kot. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Girard, René. 2002. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Tłum. E. Burska. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Girard, René. 2006. Początki kultury. Tłum. J. Romanek. Kraków: Znak.
 • Heusch de, Luc. 1983. „Ewangelia według Girarda.”. Tłum. I. Badowska. Literatura na Świecie 12: 319-329.
 • Korusiewicz, Maria. 2015. Geometrie kultury według René Girarda. Katowice.
 • Krzyżaniak, Beata. 2004. Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Nowicka, Ewa. 2005. Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych. Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce. B.r.w.
 • Romejko, Adam. ks. 2002. „Teoria mimetyczno-ofiarnicza – wprowadzenie do antropologii René Girarda.” Studia Gdańskie XV-XVI (2002-2003): 55-64.
 • Urbańska, Anna. 1997. „Koncepcja „mimesis” René Girarda.” Etnografia Polska” XLI (1-2): 21-45.
 • Żelazny, Walter. 2006. Etniczność. Ład – Konflikt – Sprawiedliwość. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a354f9f-ef30-4953-a8cd-92280e5dfa88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.