Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(95) | 99-107

Article title

CONCEPT AND CAUSES OF COUNTERFEITING

Authors

Content

Title variants

PL
POJĘCIE I PRZYCZYNY ZJAWISKA NIEUCZCIWEGO NAŚLADOWNICTWA

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article deals with the issues of basic aspects of unfair counterfeiting. An attempt was made to indicate and define basic terms related to this area. In addition, the group of causes of the phenomenon were determined, i.e. economical, psychological, socio-political, technological and intra-organizational factors and they have been characterized in details.

Year

Issue

Pages

99-107

Physical description

Dates

published
2019-03-06

Contributors

 • Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania

References

 • 1. d'Astous A., Gargouri E., Consumer evaluation of brand imitations, European Journal of Marketing, No 1/2, 2001.
 • 2. Ang S., Cheng P., Lim E., Tambyah S., Spot the difference: consumer responses toward counterfeits, Journal of Consumer Marketing, No 3/2001.
 • 3. Komańda M., Marka kultowa jako przejaw współczesności w teorii zarządzania, [in:] Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
 • 4. McDonald G., Roberts C., Product Piracy. The problem that will not go away, Journal of Product and Brand Management, No 4/1994.
 • 5. Murphy J.M (red.), Branding: a key marketing tool, The MacMillian Press Ltd, London 1987.
 • 6. Nia A., Zaichkowsky J., Do counterfeits devalue the ownership of luxury brands?, Journal of Product and Brand Management, No 7/2000.
 • 7. Papadopoulos T., Pricing and pirate product market formation, Journal of Product and Brand Management, No.1/2004.
 • 8. Phau I., Prendergast G., Chuen L., Profiling brand-piracy-prone consumers: An exploratory study in Hong Kong clothing industry, Journal of Fashion Marketing and Management, No 5/2001.
 • 9. Post R., Post P., Zarządzanie ochroną marki, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • 10. Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka www.promarka.pl.
 • 11. Program na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 2016, Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2014.
 • 12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (E) nr 1383/2003, Dz. U. L 181 z 29.06.2013, art. 2.
 • 13. The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, Organization for economic co-operation and development, OECD 2008.
 • 14. Urbanek G., Zarządzanie marką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • 15. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 z późniejszymi zmianami.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3a42816a-a1cd-41c0-8dcd-a8f325564f20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.