PL EN


2013 | 1 | 171–179
Article title

Powieść jako zwierciadło przechadzające się po Lagerstrasse

Title variants
EN
Novel as a mirror carried along Lagerstrasse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiony artykuł stanowi omówienie książki Sławomira Buryły zatytułowanej Tematy (nie)opisane. Monografia olsztyńskiego historyka literatury skupia się na analizie trzech znaczących motywów pojawiających się w piśmiennictwie o Holocauście. Do tytułowych „tematów (nie)opisanych”, a więc takich, które wciąż domagają się od literaturoznawców pogłębionej refleksji, Buryła zalicza: historię „żydowskich Kolumbów” – „młodych Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy w czasie wojny stanęli do walki z hitlerowską machiną śmierci”; „Nowe Eldorado” – literacki wątek przejmowania żydowskiego majątku i żydowskiego złota; „portret oprawcy” – ukazanie motywu nazistowskiego mordercy w prozie polskiej lat 1939–1989.
EN
The presented article is a text of the book by Sławomir Buryła entitled Tematy (nie)opisane. This monograph by a literary historian from Olsztyn focuses on analyzing three significant motifs appearing in publications about the Holocaust. As the title ‘topics (un)described,’ that is ones which still demand literary scholars’ detailed reflection, Buryła recognizes: the history of the Jewish ‘Kolumbowie’ – ‘young Jews and Poles of Jewish descent who during the war squared up to fight with the Nazi death machine’; ‘the New Eldorado’ – the literary theme of seizing Jewish possessions and Jewish gold; ‘the portrait of the torturer’ – showing the theme of the Nazi murderer in Polish prose written between 1939 and 1989.
Year
Issue
1
Pages
171–179
Physical description
Contributors
References
  • Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.Buryła Sławomir, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego,Universitas, Kraków 2003.Buryła Sławomir, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Wydawnictwo UniwersytetuWrocławskiego, Wrocław 2006.Buryła Sławomir, Kolumbowie. Meandry biografii i historii, „Pogranicza” 2008, nr 1.Buryła Sławomir, Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”2012 (10).Buryła Sławomir, Tematy (nie)opisane, Universitas, Kraków 2013.Czapliński Przemysław, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004,nr 5.Gross Jan Tomasz, Grudzińska-Gross Irena, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżachZagłady Żydów, Znak, Kraków 2011.Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, JacekLeociak, IBL PAN, Warszawa 2012.Molisak Alina, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa2004.Panas Władysław, Topika judajska. W: tegoż, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturzepolskiej, Wydawnictwo Dabar, Lublin 1996.Shallcross Bożena, Rzeczy i Zagłada, Universitas, Kraków 2010.Żurek Sławomir Jacek, „…lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji ArnoldaSłuckiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a46db28-682e-45c0-bbca-b586d85dfb09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.