PL EN


2015 | 2 | 143-146
Article title

Aktualne bilanse zdrowia w pediatrii – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013, poz. 1248).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009, nr 139, poz. 1133).
 • Program Szczepień Ochronnych na rok 2015. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2014 r.(Dz.Urz. MZ. poz. 72). http:// www.gis.gov.pl.
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014 r. (Dz.U. MZ 2013, poz. 43).
 • Oblacińska A, Jodkowska M. Zasady przeprowadzania wizyt i porad patronażowych u dzieci w 1. miesiącu życia. Med Prakt Pediatr 2014; 3: 79–86, 94.
 • Oblacińska A, Jodkowska M. Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym. Med Prakt Pediatr 2014; 2: 81–90.
 • Jodkowska M, Oblacińska A. Profilaktyczne badanie lekarskie w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Bilanse zdrowia dzieci w wieku 2 i 4 lat. Med Prakt Pediatr 2014; 5: 90–102, 111.
 • Mikiel-Kostyra K, Oblacińska A, Jodkowska M. Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku 0–5 lat.Warszawa: Instytut Matki i Dziecka; 2011.
 • Oblacińska A, Jodkowska M. Bilans zdrowia dzieci w wieku 5 lat oraz dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Med Prakt Pediatr 2014; 6: 90–99.
 • Jodkowska M, Mikiel-Kostyra K, Oblacińska A, red. Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń stanu zdrowia i rozwoju u dzieci w wieku 0–5 lat. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka; 2011.
 • Oblacińska A, Jodkowska M. Bilans zdrowia ucznia III klasy szkoły podstawowej. Med Prakt Pediatr 2015; 2: 103–117.
 • Jodkowska M, Oblacińska A. Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.Med Prakt Pediatr 2015; 1: 97–103, 109.
 • Parks E, Kumanyika S, Stettler N. Jak w praktyce stosować zalecenia żywieniowe w zapobieganiu i leczeniu otyłości u dzieci?Med Prakt Pediatr 2012; 1: 36–45.
 • Kaczmarski M. Badanie kliniczne dziecka. W: Kubicka K, Kawalec W, red. Pediatria. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003.
 • Kowalewska-Kantecka B. Badanie niemowląt. W: Woynarowska B, red. Profilaktyka w pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
 • Levine DA. Wzrastanie i rozwój. W: Milanowski A, red. Nelson Pediatria. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2012: 13–45.
 • Dosman CF, Andrews D, Goulden KJ. Wiek występowania kamieni milowych we wczesnej ocenie rozwoju dziecka. Kryteria oparte na danych naukowych. Med Prakt Pediatr 2014; 1: 55–67.
 • Gerber RJ, Wilks T, Erdie-Lalena Ch. Rozwojowe kamienie milowe: rozwój ruchowy. Pediatr Dypl 2011; 15(3): 35–50
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a4d6710-ffee-4b4e-8cc3-db0108ff1117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.