PL EN


2015 | 1/2015 (18) | 59-71
Article title

Współczesne relacje ekonomiczne pomiędzy Unią Europejską a Chinami

Authors
Content
Title variants
EN
Contemporary economic relations between European Union and China
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kierunków rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Chinami. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że relacje ekonomiczne Unii Europejskiej i Chin ulegną wzmocnieniu. Głównym bodźcem intensyfikacji współpracy pomiędzy stronami był globalny kryzys ekonomiczno – finansowy, który doprowadził do zachwiania równowagi gospodarczej na świecie. Na skutek minionego załamania gospodarczego powstały plany intensyfikowania wielopłaszczyznowej współpracy, w szczególności poprzez pobudzanie wymiany handlowej i przepływu inwestycji zagranicznych. Współcześnie, największymi europejskimi partnerami handlowymi Chin są Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Holandia. Najbardziej perspektywiczne sektory współpracy pomiędzy partnerami to: infrastruktura i transport, rozwiązania umożliwiające wdrażanie technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł, transfer technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego, maszyny i urządzenia wysokich technologii.
EN
The purpose of this article is to present the directions of development of economic cooperation between the EU-Member States and China. Various research and analyses show that the economic relations between the European Union and China will be strengthened. The main stimulus to intensify cooperation between the parties was the global economic and financial crisis, which led to economic imbalances in the world. As a result of the economic downturn of the past, plans to intensify cooperation on various levels arose, in particular by stimulating trade and flow of foreign investment. Today, the largest European trading partners for China are Germany, Great Britain, France, Italy and the Netherlands. The most promising sectors of cooperation between the partners are: infrastructure and transport, solutions for deploying technologies for alternative energy sources, transfer of green technologies, machinery and high technology equipment.
Year
Issue
Pages
59-71
Physical description
Dates
published
2015-07-15
Contributors
References
 • Antwerp Management School (2013). Euro–China Investment Report 2013/2014. Pozyskano z: www. ccilc.pt (20.04.2014).
 • Apoteker T., Barthelemy S. I Lunven S. (2013). EU – China FDI in the 21st century: Who is ready for a ‘win – win’ strategy?, Conference on EU and
 • the Emerging Powers, European Parliament. Pozyskano z: www.usaintlouis.be (11.04.2014).
 • European Commision (2014). Facts and figures on EU – China trade, March 2014. Pozyskano z: http://ec.europa.eu (07.04.2014).
 • European Commision Directorate General for Trade, China – Trade Statistics 2013. Pozyskano z: http://ec.europa.eu (07.04.2014).
 • EU–China 2020 Strategic Agenda for Cooperation. Pozyskano z: http://eeas.europa.eu/ (15.04.2014).
 • European Union Framework Contract Commission 2011 (2013). EU–China Economic Observatory. Pozyskano z: http://trade.ec.europa.eu (08.04.2014).
 • Góralczyk, B. (2013). Przebudzenie smoka. Powrót China na scenę globalną. Warszawa: Wydawnictwo Rambler.
 • Gradziuk, A. i Szczudlik-Tatar, J. (2012). Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką Ludową, Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pozyskano z: www.gochina.gov.pl (30.04.2014).
 • Gradzka, D. i Kania, A. (2010). Współpraca Chin i UE: Specyfika wzajemnych stosunków handlowych.
 • Centrum Studiów Polska–Azja. Pozyskano z: www.polska-azja.pl (09.04.2014).
 • Pieczonka, A. (2012). Chińskie „Go Global”. Dylematy i wyzwania dla Chińskiego Smoka, Szanghaj. Pozyskano z: www.gochina.gov.pl (02.02.2014).
 • Puślecki, Z.W. (2012). Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej 2012. Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31/1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zhang J. (2011). The EU – China relationship arriving at a bottleneck – A look at the ongoing negotiation of the PCA. College d’Europe, Department of EU international relations and diplomacy Studies. Pozyskano z: www.coleurope.eu (01.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a4f97ce-0624-4597-9950-8c8adcb6cd78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.