PL EN


2013 | 1 | 3 | 165-179
Article title

Funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw w Polsce w warunkach fazy recesji cyklu koniunkturalnego

Authors
Content
Title variants
EN
Company towards business cycle
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po szczycie w roku 2007 nastąpił spadek dynamiki wzrostu PKB w Polsce. Spowolnienie gospodarki spowodowało wzrost liczby upadłości. W pracy zbadano aspekty finansowe wybranych przedsiębiorstw branży budowlanej notowanych na GPW w latach 2006 2009. W pracy zostały wykorzystane funkcje dyskryminacyjne pozwalające na prognozę upadłości firm. Zwrócono uwagę na relacje pomiędzy spowolnieniem gospodarczym a pewnymi składnikami funkcji dyskryminacyjnej. Na zakończenie postawiono pewne propozycje efektywnej strategii ekonomicznej pozwalającej przedsiębiorstwom uniknąć upadłości w okresie recesji. Przeprowadzona analiza wskazała istotne pogorszenie sytuacji finansowej badanej grupy przedsiębiorstw i zwiększenie wrażliwości na upadłość w okresie spowolnienia gospodarczego w roku 2009. Dokonane obliczenia wskazują co najmniej dwie strategie umożliwiające uniknięcie bankructwa w fazie recesji cyklu koniunkturalnego. Pierwszą z nich jest wysoka kapitalizacja przedsiębiorstwa. Drugą koncentracja na efektywności i wypracowywaniu wysokiego zysku. Uzupełniającą strategią może być utrzymanie bieżących aktywów na znacząco wyższym poziomie aniżeli bieżące zobowiązania. Rezultaty wskazują na istotny związek pomiędzy cyklem koniunkturalnym i funkcjami dyskryminacyjnymi wybranych przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że zarówno niewielka liczba badanych przedsiębiorstw jak i krótki okres czasu nie pozwalają na ogólne wnioski, ale wyniki wskazują na sensowność dalszych badań.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
165-179
Physical description
Contributors
References
 • Altman E. I. (1968, September), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "The Journal of Finance", vol XXIII (4), s. 589 609.
 • Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Antonowicz P. (2009), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r., Wydawnictwo Assembly, Nowy Sącz.
 • Antonowicz P. (2010), Intensyfikacja upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I półroczu 2010 r. i prognoza na 2010 r., w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu (strony 343 350), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K. (2006), Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Burns A. F., Mitchell W. C. (1946), Measuring Business Cycles, NBER, Cambridge, USA.
 • Business Cycle Dating Committee http://www.nber.org/cycles /sept2010.html
 • Kydland F. E., Prescott E. C. (1990), Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth. Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quarterly Review 1421, Minneapolis, USA.
 • Lucas R. E. (1976), Understanding Business Cycles, Paper prepared for the Kiel Conference on Growth without Inflation, June 22-23,revised.
 • Mączyńska E. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2, Warszawa.
 • Mintz I. (1972), Dating American Growth Cycles, w: Economic Research: Retrospect and Prospect Vol 1: The Business Cycle Today, V. Zarnowitz (red.), NBER, http://www.nber.org/chapters/c4393, dostęp dnia 12.03.2013.
 • Orłowska R., Pangsy-Kania S. (2003), Cykle koniunkturalne teoria, analiza i praktyka, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Roubini N., Mihm S. (2011), Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Rutkowska J. (2006), Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (683), strony 47-62.
 • Soros G. (2008), Nowy paradygmat rynko w finansowych, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Szabłowska E. (2009), Sekurytyzacja a rozprzestrzenianie się kryzysu kredytów subprime, w: Koniunktura gospodarcza: Od bańki internetowej do kryzysu subprime, J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, J. Żelazny (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Taylor J. B. (2010), Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,Dz. U. Nr 60, poz.535 z późn. zm.
 • Zarnowitz V. (1991), What is a business cycle?, NBER, Cambridge, http://www.nber.org/papers/w3863.pdf, dostęp dnia 17.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a59ff11-0cd0-4351-b7e4-dd0a1b77579a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.